Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

TÜV SÜD wspiera producentów i instalatorów na różnych etapach cyklu życia urządzeń, od projektu do wprowadzenia urządzeń na rynek.

Opierając się na akredytacji Jednostki Notyfikowanej nr 1353, TÜV SÜD działa na polskim rynku ocen zgodności dźwigów certyfikując urządzenia według wytycznych dyrektywy dźwigowej 2014/33/UE.

  • w zakresie kontroli końcowej (tzw. moduł F)
  • w zakresie oceny jednostkowej (moduł G)

W przypadku indywidualnych potrzeb oferujemy również:

  • nadzór nad realizacją montażu, naprawy lub modernizacji,
  • doradztwo przy planowaniu przetargów, modernizacji lub napraw istniejących dźwigów,
  • dobrowolne i niezależne przeglądy instalacji dźwigowych,

Zapewniamy wsparcie naszym partnerom również poprzez doradztwo w zakresie interpretacji rozwiązań technicznych w aspekcie obowiązujących wytycznych oraz weryfikację dokumentacji technicznej dźwigów na zgodność z dyrektywami a także konsultacje w zakresie przepisów.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa