Opierając się na posiadanych akredytacjach PCA w zakresie dyrektywy dźwigowej 2014/33/UE, TÜV SÜD Polska prowadzi działalność certyfikacyjną na polskim rynku ocen zgodności dźwigów, weryfikując urządzenia zgodnie z ustalonymi wytycznymi europejskich aktów prawnych.

Wybór naszej Jednostki Notyfikowanej zapewnia Państwu ocenę zgodności oraz profesjonalną obsługę wykonywaną przez kompetentną, doświadczoną i ciągle podnoszącą swoją wiedzę niezależną jednostkę, posiadającą kilka akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Uznanie przez Komisję Europejską Notyfikacji dla TÜV SÜD Polska gwarantuje naszym klientom współpracę z cenioną na poziomie międzynarodowym marką, bezpieczeństwo oraz najwyższy poziom świadczonych usług.

TÜV SÜD Polska, w ramach działalności Jednostki Notyfikowanej nr 2527 oferuje Państwu przeprowadzenie procesu oceny zgodności zakresie:

- kontroli końcowej dźwigów według załącznika V dyrektywy 2014/33/UE (tzw. moduł F),

- weryfikacji jednostkowej dźwigów według załącznika VIII dyrektywy 2014/33/UE (moduł G).

Zapraszamy do kontaktu: [email protected]


Nasze akredytacje


DOKUMENTY DO POBRANIA:


Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację