Fleet Management and Truck Fleet Management Solutions

Fleet

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

JAKIE SĄ ROZWIĄZANIA DO ZARZĄDZANIA FLOTĄ?

Rozwiązania do zarządzania flotą mają na celu pomóc firmom, które obsługują i zarządzają dużą liczbą pojazdów i które borykają się z coraz bardziej złożonymi operacjami z powodu ekspansji regionalnej, surowych przepisów krajowych, zwiększonych kosztów paliwa i konserwacji oraz spadku wydajności. Usługi optymalizacji floty obejmują niezależne, eksperckie przeglądy istniejącej floty, procesów i działań, a także zalecenia i wskazówki dotyczące najlepszych praktyk w zakresie poprawy zarządzania flotą w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów.

DLACZEGO WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ DO ZARZĄDZANIA FLOTĄ JEST WAŻNE?

Prowadzenie projektu optymalizacji floty ma wiele zalet takich jak:

 • usprawnienie procesów związanych z pojazdami, aby zwiększyć rentowność i zachować elastyczność oraz sprostać rosnącej presji konkurencji
 • optymalizacja ryzyka wartości rezydualnej, korzystając z kompleksowych rozwiązań do zarządzania flotą, które obejmują regenerację używanych, zwracanych i ponownie sprzedawanych pojazdów
 • zwiększenie wydajności pracy, poprzez wdrażenie optymalizacji jakości i procesów, w celu usprawnienia działań administracyjnych i skupienie się na podstawowej działalności
 • zwiększenie produktywności dzięki kompletnym rozwiązaniom, które zwiększają gotowość operacyjną floty i rozwijają umiejętności operacyjne kierowców    
 • zapewnienie niezawodnych działań dzięki wzmocnionym umiejętnościom kierowców zawodowych oraz rozwiązaniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zapewnić sprawność i produktywność personelu

TÜV SÜD ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i optymalizacji floty

TÜV SÜD ma bogatą historię w zakresie transportu i bezpieczeństwa, z ponad 100-letnim doświadczeniem w dostarczaniu rozwiązań, które sprawiają, że mobilność jest bezpieczniejsza i bardziej niezawodna.

Wraz z naszą spółką zależną Fleet Logistics działamy jako zaufany partner w zarządzaniu flotą, rozumiemy potrzeby biznesowe i zapewniamy kompletne rozwiązania dla operacji flotowych. Wykorzystanie naszej wspólnej wiedzy gwarantuje, że operacje floty są zoptymalizowane pod kątem wydajności i rentowności, a ryzyko operacyjne, zawodowe i związane z bezpieczeństwem jest zminimalizowane. Nasze zorientowane na klienta podejście do jakości i bezpieczeństwa skutkuje rozwiązaniami, które zapewniają długoterminową wartość Twojej organizacji. Ponadto dopracowujemy również naszą koncepcję kompleksowych zakupów i poszerzamy nasze portfolio o nowe usługi w zakresie mobilności współdzielonej (np. floty car-sharing) i transport intermodalny.

Fleetlogistics Logo

Fleet Logistics jest neutralnym dostawcą usług zarządzania pojazdami, Fleet Logistics oferuje globalne doradztwo flotowe, operacyjne zarządzanie flotą oraz raportowanie w celu optymalizacji floty klienta zgodnie z jego strategicznymi wymaganiami. Zarządzając flotą 180 000 pojazdów w leasingu i zakupie, lokalni eksperci Fleet Logistics wykorzystują swoją wiedzę i najnowocześniejsze systemy do identyfikowania i wykorzystywania możliwości oszczędności kosztów dla klientów. Wyjątkowe połączenie lokalnej wiedzy, procesów i systemów powiązanych na arenie międzynarodowej oraz pozycji neutralnej na rynku pozwala na pełne wsparcie Klienta w strategicznym rozwoju floty pojazdów.

Usługi zarządzania flotą TÜV SÜD

TÜV SÜD zapewnia rozwiązania do zarządzania flotą, które obejmują wszystkie aspekty operacji transportowych:

Usługi biznesowe

 • Jakość i optymalizacja procesów - nasi eksperci mogą doradzić w zakresie ulepszeń procesów operacyjnych floty i standardów jakości. Zapewniamy audyt i certyfikację zgodnie z systemami zarządzania ISO 9001 oraz dostarczamy narzędzia komputerowe, które automatyzują procesy w celu zwiększenia wydajności.
 • Efektywność środowiskowa - analizujemy krytyczne punkty Twojej działalności i przedstawiamy sugestie, które pomogą zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i koszty paliwa w oparciu o naszą koncepcję GreenFleet®.
 • Usługi dokumentacyjne - TÜV SÜD może efektywnie zarządzać rejestracjami pojazdów i dokumentacją administracyjną dla Twojej firmy.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz szkolenia - możemy dokonać przeglądu polityki zapobiegania wypadkom i zaproponować programy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasi eksperci opracowują również programy szkoleniowe, aby zapewnić kierowcom bezpieczną i zrównoważoną jazdę.

Usługi samochodowe

 • Zarządzanie używanymi samochodami - nasi eksperci mogą ustalać, koordynować naprawy i przeprowadzać niezależne oceny używanych pojazdów, zanim zostaną one ponownie sprzedane, aby zmaksymalizować zwroty.
 • Oceny szkód - TÜV SÜD oferuje raporty z oceny szkód, które obejmują kwestie związane z rozliczeniem ubezpieczenia.

 • Wyceny wartości - wykonujemy wyceny pojazdów w celu określenia amortyzacji i wartości do zakupu komercyjnego.

 • Inspekcja pojazdów - TÜV SÜD oferuje specjalistyczne inspekcje techniczne, w tym badania emisji i modyfikacje pojazdów w celu zapewnienia ogólnego bezpieczeństwa i spełnienia wymagań władz.

 • Zarządzanie umowami dotyczącymi pojazdów - wspieramy Cię w negocjowaniu i dostosowywaniu umów poprzez analizę i projektowanie umów lub ustalanie standardów transgranicznych.

Dodatkowe usługi zarządzania flotą samochodów ciężarowych

TÜV SÜD może zapewnić niestandardowe rozwiązania, które uwzględniają wszystkie aspekty obsługi flot komercyjnych samochodów ciężarowych, od planowania, zasobów personelu po struktury cenowe.

 • Okresowe kontrole techniczne ciężarówek - jako procedura nakazana przez rządy krajowe w wielu krajach, TÜV SÜD przeprowadza kontrole techniczne, testy emisji i kontrole bezpieczeństwa Twoich samochodów ciężarowych i potwierdza zgodność pojazdu za pomocą naklejek lub naklejek kontrolnych.

Dodatkowe usługi dla firm wynajmujących i leasingowych

Nasz sztandarowy produkt - FleetCheck - komputerowe zarządzanie poszczególnymi zespołami pojazdów ułatwia pracę firmom wynajmującym i leasingowym z sektora komercyjnego. Ta usługa obejmuje:

 • Automatyczne rozpoznawanie pojazdu - Komputerowa identyfikacja pojazdu za pomocą oprogramowania eksperckiego (podobnie jak w systemie kodów kreskowych).
 • Raporty z testów w wersji komputerowej - Wszystkie wyniki testów otrzymasz w formie raportu z testów w wersji komputerowej. Dane testowe są przechowywane przez 10 lat.
 • Audyt
 • Kalkulowanie według konkretnych, indywidualnych specyfikacji
 • Inne usługi według Twoich konkretnych potrzeb I- np. dokumentacja uszkodzeń, wyniki konserwacji, stan serwisowania, kompletność i poprawność sprzętu w tym zgodność ze stanem przy dostawie, przebieg umowny)

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację