Nuclear training, certification, assessment and advisory

ISO 19443 – Szkolenia, Certyfikacja i Ocena Technologii Jądrowych

Dostarczamy korzyści biznesowe w kluczowych sektorach

Dostarczamy korzyści biznesowe w kluczowych sektorach

Co to jest ISO 19443?

ISO 19443 to norma zarządzania jakością dotycząca energii jądrowej, zaprojektowana w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości w całym łańcuchu dostaw energii jądrowej.

ISO 19443 opiera się na ISO 9001 w celu stworzenia ulepszonych zasad specyficznych dla sektora energii jądrowej, łącząc najlepsze praktyki bezpieczeństwa z wymaganiami, które są unikalne dla tej dziedziny, w celu uzyskania optymalnego bezpieczeństwa jądrowego. Podczas gdy ISO 9001 skupia się na wymaganiach systemu zarządzania jakością (QMS), ISO 19443 opiera się na tych wymaganiach, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo jądrowe. Zostały one opracowane z myślą o ich wdrożeniu w całych systemach zarządzania jakością energii jądrowej, czyli w organizacjach w ramach jądrowego łańcucha dostaw, które produkują sprzęt i usługi ważne dla bezpieczeństwa jądrowego (ITNS). Na przykład dla EPC i producentów.

Dlaczego ISO 19443 jest ważne?

Bezpieczeństwo jądrowe jest sprawą najwyższej wagi, dlatego w całym łańcuchu dostaw energii jądrowej należy wdrożyć solidną kulturę bezpieczeństwa. ISO 19443 zawiera jasne wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością w odniesieniu do tych w przemyśle nuklearnym, którzy dostarczają operatorom sprzęt, systemy i usługi nuklearne, aby nie tylko zaspokoić potrzeby klienta, ale także zwiększyć jego zadowolenie poprzez skuteczne zastosowanie systemu. Obejmuje to sposób wdrożenia myślenia opartego na ryzyku, wprowadzenia ulepszeń i zapewnienia zgodności.

W miarę postępu procesów nuklearnych będą się zmieniać także standardy postępowania. Chociaż norma ISO 19443 nie jest jeszcze wymogiem prawnym dla dostawców materiałów jądrowych, przyspieszenie tych procesów oznacza, że posiadanie w strukturze organizacji zasad postępowania ISO 19443 prawdopodobnie stanie się obowiązkowe. Wprowadzenie zasad ISO 19443 zabezpiecza zatem Twoją ofertę na przyszłość, jednocześnie umożliwiając Twojej firmie zaprezentowanie jakości i niezawodności procesów, a także przyszłościowego przygotowania, przywództwa i planowania strategicznego.

Dlaczego warto współpracować z TÜV SÜD w zakresie ISO 19443?

TÜV SÜD jest jedną z pierwszych firm na świecie, która uzyskała akredytację ISO 19443 jako jednostka certyfikująca przez francuską Jednostkę Akredytującą COFRAC (Comité français d'accréditation). W rezultacie TÜV SÜD zapewnia certyfikację zgodnie z tą normą zarządzania jakością, która jest szczególnie dostosowana do wymagań cywilnego przemysłu nuklearnego, w tym ISO/TS 23406.

Co więcej, TÜV SÜD to uznana na całym świecie marka w dziedzinie energii nuklearnej, zapewniająca wyjątkową jakość, dogłębną wiedzę i wdrażanie standardów branżowych od ponad 60 lat. Znani z ciągłego zapewniania naszym klientom jakości, bezpieczeństwa i bezstronności, dostawcy energii jądrowej osiągną owocne partnerstwo z TÜV SÜD.

Partnerstwo z TÜV SÜD pokazuje Twoją chęć zapewnienia najwyższej jakości swoim klientom, starając się jednocześnie osiągać doskonałość dzięki korzystaniu z naszych specjalistycznych usług. TÜV SÜD jest zaufanym partnerem w zakresie certyfikacji i dobrze rozpoznawalną jednostką w przemyśle nuklearnym. Nasza ogólnoświatowa sieć audytorów zapewnia opłacalne audyty na całym świecie.

Usługi TÜV SÜD w zakresie ISO 19443

Dopracowaliśmy naszą ofertę, aby zapewnić Tobie i Twojemu zespołowi rzetelne informacje, zrozumienie obowiązku przestrzegania przepisów i możliwość wprowadzania regularnych ulepszeń.

 • 1. Szkolenie z zakresu Technologii Jądrowych

  Oferujemy kompleksowe szkolenie otwarte z zakresu Technologii Jądrowych, które w swoim programie obejmuje:

  1. Energia jądrowa - bezpieczeństwo energetyczne i zwiększenie dywersyfikacji bazy paliwowej w elektroenergetyce (zastosowanie, wady, zalety).
  2. Elektrownia jądrowa i SMR - działanie, rozwój technologii.
  3. Łańcuch dostaw sektora jądrowego.
  4. System prawny w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (regulacje krajowe, europejskie, światowe).
  5. System zarządzania dla dostawców sektora jądrowego wg ISO 19443.

  Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy w zakresie rozwiązań i innowacji związanych z energetyką jądrową oraz zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Omawiamy również założenia strategii krajowych w zakresie rozwoju technologii, inwestycji i programów związanych z PEJ.

   

  Dowiedz się więcej


   

   

 • 2. Audyt wstępny / analiza braków i audyt certyfikujący

  Dostosowując się do potrzeb Twojej firmy, możemy wykonać audyt wstępny / analizę braków w Twoim systemie zarządzania lub audyt certyfikujący zgodnie z normą ISO 19443.

  Audyt wstępny / analiza braków

  Podczas audytu wstępnego/analizy braków TÜV SÜD przeprowadzi audyt poprzedzający ocenę Twojego systemu zarządzania jakością, aby sprawdzić, czy spełnia on wymagania określone dla Twojego projektu.

  Audyt certyfikujący

  Certyfikacja systemów zarządzania jakością obejmuje szczegółowe wymagania dotyczące stosowania normy ISO 9001:2015 przez organizacje w łańcuchu dostaw sektora energetyki jądrowej dostarczające produkty i usługi ważne dla bezpieczeństwa jądrowego (ITNS).
  Skuteczny system zarządzania to taki, który jest stale udoskonalany. Zarówno system zarządzania, jak i certyfikat muszą być utrzymywane.

  Dlatego certyfikacja składa się z dwóch etapów: certyfikacji wstępnej i późniejszego utrzymania certyfikatu.

  Certyfikacja przebiega w siedmioetapowym procesie:

  Proces certyfikacji ISO 19443 

   

  Norma ISO 19443 może być stosowana niezależnie lub w sposób zintegrowany z dowolnym innym systemem zarządzania, oszczędzając czas i kosztowną podwójną certyfikację.

  Proces ten nie tylko zapewnia, że Twoja firma spełnia najnowsze wymogi prawne – zarówno lokalne, jak i międzynarodowe – ale także gwarantuje, że Twoja organizacja stale pracuje zgodnie z normami bezpieczeństwa ISO 19443. W ten sposób ważna jest silna kultura i sposób myślenia w zakresie bezpieczeństwa ugruntowana wśród Twoich pracowników: ciągłe dążenie do doskonalenia w każdym obszarze procesu.


  Skontaktuj się z nami!
Dowiedz się więcej

Raport eksperta

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację