Weryfikacja metod magazynowania, przygotowania i podawania biomasy

W celu potwierdzenia, że magazynowanie (w tym transport, rozładunek i załadunek), przygotowanie i podawanie biomasy do procesu spalania jest odpowiednio prowadzone i nie budzi wątpliwości co do sposobu i nadzorowania, zaleca się wykonać weryfikację:

  • magazynowania biomasy (sposobu, inwentaryzacji, ubytków, rotacji itp.)
  • transportu biomasy (rodzaju, sposobu, pomiaru masy, ubytków itp.)
  • rozładunku biomasy (miejsca, sposobu, urządzeń, ubytków itp.)
  • załadunku biomasy (miejsca, sposobu, urządzeń, ubytków itp.)
  • przygotowania/przetwarzania biomasy (rozdrabnianie, suszenie itp.)
  • podawanie biomasy do procesu spalania (sposobu, miejsca, pomiaru masy, ubytków itp.)

Weryfikacji mogą poddać się zarówno instalacje OZE, jak i dostawcy i producenci biomasy.

Jak możemy pomóc?

TÜV SÜD Polska przeprowadza weryfikację i wydaje opinię, a w przypadku opinii pozytywnej wydaje Zaświadczenie uzasadniające zastosowane metody.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację