Certyfikacja SNS (Krajowy Spis Uwierzytelnienia Biomasy)

Standard prywatny SWP-SNS:2015 stanowi udokumentowany zbiór zasad dotyczących realizacji wymagań w zakresie obowiązków podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna, w tym biomasę leśną (drewno energetyczne), ale także biomasę pochodzenia nieleśnego tzw. AGRO (biomasę lokalną).

SWP-SNS:2015 jest zbiorem wymagań ogólnych dla systemu opartego na zasadach należytej staranności tzw. SNS i stanowi część ogólną z serii SWP-SNS:2015 wymienionych poniżej:

SWP-SNS:2015/Cześć:1 System Należytej Staranności – Wymagania szczegółowe dla wytwórcy energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła z biomasy wytwarzanej w instalacji odnawialnego źródła energii.

SWP-SNS:2015/Cześć:2 System Należytej Staranności – Wymagania szczegółowe dla pośrednika w obrocie biomasą na cele energetyczne.

SWP-SNS:2015/Cześć:3 System Należytej Staranności – Wymagania szczegółowe dla producenta biomasy na cele energetyczne.

Jak możemy pomóc?

W ramach oferty przeprowadzamy proces certyfikacji oparty o zasady należytej staranności zgodnie z kryterium w postaci standardu SWP-SNS:2015 „System Weryfikacji Pochodzenia Biomasy Leśnej i Agro” w ramach Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl

Podstawą działań Jednostki w zakresie przygotowania certyfikacji jest złożenie przez Podmiot wniosku o certyfikację (formularz poniżej).

Podmiot wnioskujący o certyfikację wg zasad należytej staranności zgodnie z kryterium w postaci standardu SWP-SNS:2015 jest zobowiązany do zakupienia u Administratora Biocontrol Sp. z o.o. (http://www.bio-control.pl/)  standardu SWP-SNS:2015 wraz z odpowiednią jego częścią, stanowiących kryterium podczas procesu certyfikacji. Podmiot przed przystąpieniem do procesu certyfikowania powinien wdrożyć, prowadzić i utrzymywać procesy zgodnie z zakresem realizacji wymagań systemu opisanego w standardzie SWP-SNS:2015.

W ramach procesu certyfikacji jest przeprowadzany audyt mający na celu potwierdzenie zgodności w zakresie realizacji wymagań systemu opisanego w standardzie SWP-SNS:2015, ocenę jego funkcjonowania oraz określenie skuteczności jego wdrożenia.

Podczas audytu zbierane są reprezentatywne próbki w postaci dowodów, na podstawie których wyciągane są wnioski z oceny, podejmowana jest decyzja o wyniku audytu i o wydaniu certyfikatu lub odmowie wydania certyfikatu.

Z przeprowadzanego audytu sporządzany jest raport, zawierający informacje o celu i kryteriach oceny, jak również zawierający wynik oceny wraz ze wskazaniem obszarów zgodności, jak i obszarów wymagających doskonalenia wraz ze sformułowanymi spostrzeżeniami czy niezgodnościami.

Certyfikat SNS wydawany jest po spełnieniu wszystkich kryteriów oceny.

Zainteresowanym przedsiębiorcom przesyłamy drogą elektroniczną „Informator o programie certyfikacji opartej o zasady należytej staranności zgodnie z kryterium w postaci standardu SWP-SNS:2015” w celu zaznajomienia Klienta z zasadami przeprowadzania certyfikacji, nadzoru nad certyfikacją i jej utrzymania.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację