Dr Musiał2023 to dla firmy TÜV SÜD Polska rok jubileuszowy – obchodzimy bowiem 25-lecie aktywnej obecności na rynku jednostek certyfikujących. TÜV SÜD Polska to firma technologiczna, realizująca transfer wiedzy, edukująca i pomagająca polskim firmom w zaistnieniu na rynku jako równorzędny partner biznesowy. Naszym celem jest zwiększanie poziomu wiedzy i świadomości w przedsiębiorstwach tak, aby mogły one prężnie się rozwijać i napędzać gospodarkę. Certyfikacja oznacza jakość, a jakość oznacza zwiększoną wartość dla konsumenta.

Jak powstała firma TÜV SÜD Polska?

Historia TÜV SÜD Polska znalazła swój początek w roku 1994, kiedy to śp. dr inż. Ryszard Musiał rozpoczął współpracę z firmą Sachsen Consult Poznań, która pośredniczyła w kontakcie z TÜV Bayern-Sachsen. W 1996 roku dr Musiał założył działalność gospodarczą jako pierwsze przedstawicielstwo TÜV. W 1998r. powstało przedsiębiorstwo pod nazwą TÜV POLSKA UNTERNEHMENSGRUPPE TÜV SUDDEUTSCHLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Na początku spółka ta miała dwa działy: Bautechnik oraz certyfikacja systemów zarządzania Management Service.

 

Pierwsze usługi oferowane przez TÜV SÜD Polska

25 lat temu usługi certyfikacji stanowiły jeszcze swoistą niszę w branży biznesowej i przemysłowej naszego kraju, stąd były one szeroko poszukiwane. Pierwszymi usługami świadczonymi przez naszą firmę były certyfikacje systemu zarządzania jakością ISO 9001, ISO 9002 oraz ISO 9003 – w tamtym czasie naszymi klientami były firmy takie jak: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Dyba, certyfikowane w systemie zarządzania jakością ISO 9001:1994, Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe NAFTOREMONT NAFTOBUDOWA Sp. z o.o., certyfikowane w systemie ISO 9002, Fabryka Mebli Biurowych MARO certyfikowane w systemie ISO 9001 oraz Fabryka Maszyn Żniwnych w Płocku, certyfikowana również w zakresie ISO 9001.

 

25-lecie

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Dyba


Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe NAFTOREMONT NAFTOBUDOWA Sp. z o.o.,


Fabryka Mebli Biurowych MARO

  

Fabryka Maszyn Żniwnych w Płocku

Wraz z rozwojem świadomości przedsiębiorstw co do wartości, jakie przynosi certyfikacja systemu zarządzania jakością, coraz większe zaufanie zyskiwały również standardy zarządzania środowiskowego ISO 14001, bezpieczeństwa i higieny pracy OHSAS 18001 oraz od roku 2002 specjalistyczne certyfikacje branży motoryzacyjnej ISO/TS 16949, jak i spożywczej (HACCP, IFS). Ze względu na rosnące zapotrzebowanie klientów, powstał dział Business Assurance, łączący usługi certyfikacji systemów, usługi nieakredytowane oraz szkolenia.

Norma ISO 9001 jednak nadal pozostaje wyznacznikiem wszystkich standardów, oraz – w środowisku audytorskim – tzw. „matką wszystkich norm”, co jest szczególnie widoczne w przełomie działalności jednostki TÜV SÜD Polska na przestrzeni ostatnich 25 lat. Certyfikacja ISO 9001 oraz szkolenia personelu właśnie z tego zakresu nadal cieszą się ogromną popularnością i pozostają naszą najczęściej świadczoną usługą.

TÜV SÜD Polska w publikacjach

  

Powstanie działu Usług dla Przemysłu – Industry Service

Z początkiem roku 2010 powstał dział Usług dla Przemysłu TÜV SÜD Polska. W pierwszym miesiącu działalności składał się on z zaledwie 4 pracowników – teraz jest już działem, który obejmuje personel w liczbie 58 osób. Jednym z pierwszych znaczących klientów przemysłowych dla obecnego działu Industry Service było przedsiębiorstwo Rafako S.A., jednak początkowy okres działalności wiązał się głównie ze zdobywaniem uprawnień i autoryzacji inspektorów, w celu dostarczenia faktycznej wartości wynikającej z certyfikacji w branży przemysłowej i technicznej dla docelowego klienta. Firma TÜV SÜD Polska od początku stawiała na kompetencje i wiedzę naszych rzeczoznawców.

Pierwsze uprawnienia zdobyliśmy w obszarze dyrektywy ciśnieniowej, co dało nam możliwość wykonywania odbiorów oraz inspekcji zbiorników i rurociągów. Rozwijaliśmy się stopniowo, ale dynamicznie: zbudowaliśmy liczne programy oceny i certyfikacji, uzyskaliśmy akredytację w zakresie certyfikacji wyrobów, procesów spawalniczych, wytwórców pojazdów szynowych, konstrukcji stalowych i wielu innych. Wreszcie – urośliśmy do rangi jednostki, która jest w stanie obsłużyć duży projekt energetyczny. Rozpoczynając od badania projektu technicznego, inspekcji i odbiorów elementów u producentów, przez nadzór działań na budowie, aż po odbiory końcowe zespołu i włączenie do sieci elektroenergetycznych. Wszystko to klienci mogą powierzyć nam, aby mieć pewność, że cały proces będzie przebiegał w sposób uporządkowany oraz zgodnie z normami.

Praca zespołowa – najważniejsza wartość

Każda z powyższych kwestii wymaga jednak ogromnego nakładu pracy i zaangażowania. Dziś, kiedy cała jednostka TÜV SÜD Polska zatrudnia ponad 110 osób oraz współpracuje z grupą rzeczoznawców i audytorów, wiemy, że tak szybki i znaczący rozwój nie nastąpiłby bez zaufanej i utalentowanej kadry, którą niewątpliwie udało nam się zbudować. Każdy z naszych sukcesów przypisujemy wartości, jaką jest praca zespołowa.

 

25 lat już za nami – jak będzie wyglądać kolejne 25 lat TÜV SÜD Polska?


Pędzący postęp technologiczny oraz obecna sytuacja geopolityczna ukierunkowała obszary skupienia działalności naszej jednostki. Naszym głównym celem jest rozwój w zakresie digitalizacji i cyberbezpieczeństwa, a także w energetyce i technologiach wodorowych. Dzięki umiejętności antycypowania trendów rynkowych nasza firma pozostanie w czołówce jednostek certyfikujących w Polsce, jednak biznes to nie jedyny nasz obszar zainteresowań. W roku 2022 TÜV SÜD Polska zainicjowała projekt społeczny dla dzieci i młodzieży – konkurs wodorowy H2idea – dzięki któremu chcemy zainspirować i zaangażować przyszłe pokolenie w transformację energetyczną. Wiemy, że zmiany, czy to technologiczne, czy gospodarcze, wiążą się z obawami dotyczącymi przyszłości. Naszym zadaniem natomiast jest zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa tak, abyśmy wszyscy mogli z odwagą i entuzjazmem stawiać czoła kolejnym wyzwaniom. Dzięki zaangażowaniu społecznemu chcemy zbudować zaufanie w nowe technologie nie tylko wśród naszych klientów, ale także wśród osób spoza biznesu.

 

Zapraszamy do obserwowania naszych kanałów Social Media Linkedin | Facebook - już niedługo pojawi się wywiad z Prezesem Zarządu TÜV SÜD Polska - Panem Mieczysławem Obiedzińskim!

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację