5th Technical Days

Podsumowanie konferencji branży technicznej

Podsumowanie konferencji branży technicznej

Technical Days Hotel ArłamówPoczątek września to czas, który kojarzony jest z końcem lata – a więc także końcem wakacji i sezonu urlopowego. Wielu z nas, będąc wypoczętymi po zasłużonej letniej przerwie, zyskuje motywację do kolejnych działań, nowych przedsięwzięć oraz doskonalenia swoich umiejętności i nabywania wiedzy właśnie wraz z początkiem jesieni. Dlatego też najważniejsza konferencja branży technicznej organizowana przez TŪV SŪD Polska – 5th Technical Days – przypadła na 7-9 września.

W tym roku wyznaczonym miejscem konferencji był Hotel Arłamów w województwie Podkarpackim. Ten czterogwiazdkowy kompleks hotelowy zapewnił nam, jako organizatorom, doskonałą obsługę wydarzenia, nienagannie zaprojektowane przestrzenie konferencyjne i estetyczne otoczenie, a uczestnikom wygodne zakwaterowanie, wyborną kuchnię, niepowtarzalne, malownicze widoki oraz dostęp do wielu innych udogodnień. 

Na konferencję zostali zaproszeni kluczowi klienci oraz partnerzy firmy TŪV SŪD Polska – przybyło 70 przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji takich jak: Air Products, AUTOSAN, BESTAL, BUDIMEX SA, CFB Manufactura, Dofama Thies, Enitec, FAIRWELD sc, GATX Rail Poland, Huta Pokój, Kastalblech Sp. z o.o., KNC Supervisor, Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe BIEŻANÓW, KORDAS Sp. z o.o., Lucchini Poland Sp. z o.o., MANIWELD, MET Eurosystem, NAFTO, NDT SERWIS  , NST, PAMUŁA, PESA Mińsk Mazowicki S.A., PJM MAKRUM SA, PKP Intercity, Technical Days - publicznośćPKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście , POLMONT Władysław Szczerba, POLON Sp. z o.o., POLREGIO S.A, RAIL Polska Sp. z. o.o., SENTIO Angelika Listwan, SPAW-TECH /Mostostal Siedlce, Thysennkrupp, Vitworker Sp. z o.o., WAGONY Świdnica Sp. z o.o., WIŚNIOWSKI Sp. z o.o., ZAMET Industry, Mostostal Zabrze, ZTK Siarkopol Sp. z o.o., ZUGIL S.A., Politechnicka Śląska, DB Cargo Polska SA, Trans Train Sp. z o.o, KIWA  , RST Roztocze Sp. z o.o., ZPH PRODHURT-BIS, P.P.B. GRAPHBUD Sp. z o.o., POLMONT Władysław Szczerba. Do udziału w wydarzeniu uczestników przekonała niezastąpiona kadra ekspercka TŪV SŪD, ciekawe tematy prelekcji oraz okazja do wartościowej wymiany doświadczeń w kuluarach.

Technical Days - otwarcie konferencji

O godzinie 15:00 dnia 7 września 2022r. Pan Artur Labus, dyrektor działu Industry Service TŪV SŪD Polska oficjalnie rozpoczął piątą edycję konferencji Technical Days. Biorąc pod uwagę rosnącą presję ze strony Unii Europejskiej, związaną ze strategią dekarbonizacji oraz ochrony środowiska, branża techniczna musi mierzyć się z coraz to większymi wyzwaniami dotyczącymi wymogów wprowadzania zieleńszych i zrównoważonych rozwiązań prowadzenia swojej działalności. W związku z tym wprowadzanie nowych, ekologicznych technologii, a także poświadczanie jakości procesu i produktu końcowego stało się koniecznością dla firm, które chcą zyskać lub utrzymać znaczenie na rynku. Celem konferencji Technical Days było wskazanie właściwych rozwiązań oraz dobrych praktyk w działalności firm technicznych ze strony jednostki certyfikującej – tak aby organizacje były odpowiednio przygotowane do całego procesu certyfikacji. Z racji szerokiego zakresu usług naszej firmy, przedstawione zostały specyfikacje kilku gałęzi branży technicznej: kolejnictwa, technologii wodorowych, spawalnictwa, przemysłu konstrukcyjnego oraz badań NDT. Goście specjalni, którzy swoimi występami uświetnili wydarzenie, zaprezentowali swoją wiedzę i doświadczenia dotyczące przepisów w České dráhy, technologii pojazdów drogowych, spawania laserowego oraz spawania technologią MICRO-JET.

Wraz z naszym partnerem technicznym Air Liquide staraliśmy się również opowiedzieć o komplementarnych usługach w zakresie branży technicznej. Grupa Air Liquide to światowy lider w dziedzinie gazów, technologii oraz usług dla przemysłu i ochrony zdrowia. Tlen, azot, argon i wodór to główny obszar zainteresowań oraz usług zapewnianych przez firmę Air Liquide. Jako kluczowy i nowoczesny producent i dystrybutor gazów technicznych, spożywczych, specjalnych i medycznych, firma Air Liquide stanowiła jeden z filarów tegorocznych Technical Days – dzięki swojemu doświadczeniu oraz ugruntowanej pozycji na rynku mogliśmy liczyć na wartościowy wkład merytoryczny naszego partnera.

Kolejnictwo

Technical Days KolejDominującym tematem tegorocznej konferencji Technical Days był zdecydowanie przemysł kolejowy oraz wymagania dotyczące pojazdów szynowych. Część merytoryczną wydarzenia rozpoczeli Pan Jarosław Królikowski, kierownik sekcji kolejowej TŪV SŪD Polska, oraz Pan Tomasz Kacprzak, specjalista ds. certyfikacji w branży kolejowej, prezentując ogólne zarysy i regulacje związane z koleją. Na początku przedstawione zostały podstawowe przepisy, dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej odnoszące się do technicznych specyfikacji interoperacyjności kolei oraz przepisów krajowych, aby następnie omówić moduły procedur oceny zgodności oraz jednostki odpowiedzialne za przeprowadzanie rzeczonych ocen. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie oceny zgodności według przepisów europejskich i w odniesieniu do właściwej TSI jest NoBo – jednostka notyfikowana. Jednostka wyznaczona, DeBo, przeprowadza ocenę podsystemów na podstawie przepisów krajowych, natomiast jednostka inspekcyjna, AsBo, odpowiada m.in. za weryfikację prawidłowości procesu i metod oceny bezpieczeństwa w sprawie wyceny i oceny ryzyka (CSM RA). Szczególną formą jednostki inspekcyjnej jest jednostka ISA (Independent Safety Assesor), która odpowiada m. in. za: kontrolę procesu, weryfikację certyfikatów przedsiębiorstwa oraz jego poddostawców, poprawności przeprowadzonych analiz ryzyka i zagrożeń oraz weryfikację rozwiązań technicznych w celu potwierdzenia osiągnięcia wymaganych poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL).

 Technical Days - elementy krytyczne

W kolejnych częściach swoich wykładów Panowie poruszyli temat procesu dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych w Unii Europejskiej – w przypadku eksploatacji pojazdu kolejowego na terenie Polski, zezwolenie wydaje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), jeśli natomiast ubiegamy się o dopuszczenie do eksploatacji na terenie obejmującym więcej niż jedno państwo UE, proces ten zostaje przeprowadzony i potwierdzony przez European Railway Agency (ERA). Jednak zanim producent będzie mógł ubiegać się o dopuszczenie do eksploatacji, musi on uzyskać komplet certyfikatów, wydawanych przez jednostkę notyfikowaną oraz jednostkę wyznaczoną.  

Drugiego dnia konferencji Technical Days do Pana Jarosława dołączył Pan Andrzej Witczyński, specjalista ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego TŪV SŪD Polska, aby wspólnie omówić proces utrzymania pojazdów kolejowych w Polsce – ich podstawy prawne, rolę i funkcję ECM oraz certyfikację ECM, do zdobycia której zobowiązane są wszystkie podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wszelkiego typu pojazdów kolejowych. Proces ten jest elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS – Safety Management System) oraz systemu zarządzania utrzymaniem (MMS – Maintenance Management System).  

Technical Days - Certyfikacja pojazdów szynowych

System MMS wyróżnia cztery główne funkcje: funkcję zarządzania, funkcję rozwoju utrzymania, funkcję zarządzania utrzymaniem taboru oraz funkcję przeprowadzania utrzymania. Odpowiednio opracowane systemy SMS oraz MMS dla danego przedsiębiorstwa winny być zgodne z wymaganiami krajowymi (NTR – National Technical Rules), interoperacyjności kolei (TSI) oraz bezpieczeństwa (CSM). Panowie omówili również normę EN 50126, która ma na celu wprowadzenie systematycznego stosowania procesu RAMS w sektorze kolejowym. RAMS to cztery obszary, które projekt techniczny powinien spełniać, a obejmują one zagadnienia związane z niezawodnością (reliability), gotowością technicznej (availability), obsługą i podatnością na utrzymanie (maintainability) oraz sposoby podejścia do bezpieczeństwa (safety).

Zwieńczając zagadnienia związane z tematyką kolejnictwa, a wprowadzając powoli tematykę spawalnictwa, Pan Robert Wierbowiecki, rzeczoznawca TŪV SŪD Polska, zaprezentował zmiany w nowej wersji normy PN-EN 15085-2:2021 pod kątem certyfikacji wytwórców pojazdów szynowych oraz projekt aktualizacji wytycznych ECWRV. Obie zmiany były już długo oczekiwane i wprowadziły szereg udogodnień zarówno dla wytwórców, jak i jednostek certyfikujących.

Spawalnictwo

8 września był dniem, którego tematem przewodnim były technologie spawalnicze. Omawianie zagadnień związanych z procesem zabezpieczenia antykorozyjnego wg EN 12944 rozpoczął Pan Aleksander Gołąbek, specjalista ds. spawalnictwa i technologii wodorowych, który podczas swojej prezentacji przedstawił stopnie stanów skorodowania oraz wymagania normy w odniesieniu do m.in. oznaczenia powierzchni referencyjnej malowanego obiektu, bezpieczeństwa wykonywania prac malarskich oraz zasad projektowania. Uczestnicy szczególną uwagę zwrócili na ryzyko uszkodzeń oraz odprysków powierzchni malowanej, szczególnie w miejscach spajania.

Technical Days - Krystian Kowal EnitecNastępnie przyszedł czas na wykłady naszych gości specjalnych: Pana Krystiana Kowala z firmy ENITEC Sp. z o.o., który w swojej prezentacji omówił produkcję wymienników ciepła HPHX z wykorzystaniem rur ożebrowanych spawanych laserowo, Pana Dawida Stanisza z firmy WIŚNIOWSKI Sp. z o.o., który uświadomił uczestników konferencji o zagrożeniach jakie stanowi promieniowanie laserowe emitowane przez urządzenia do ręcznego spawania laserowego, oraz Pana Łukasza Mazura z firmy AUTOSAN Sp. z o.o., który przedstawił potencjalne problemy, jakie mogą napotkać producenci pojazdów szynowych według normy PN-EN 15085.

Technical Days - Tomasz Węgrzyn

Punktem kulminacyjnym części wykładów na temat spawalnictwa była prezentacja na temat przełomowej technologii spawania MICRO-JET, przedstawionej przez Państwa prof. dr hab. Inż. Pana Tomasza Węgrzyna z Politechniki Śląskiej, dr inż. Pana Adama Jurka z firmy 

Technical Days - Dawid Stanisz WIŚNIOWSKI

Novar Sp. z o.o. , dr hab. Inż. Pani Bożeny Szczuckiej-Lasoty również z Politechniki Śląskiej oraz dr hab. Inż.. Pana Tadeusza Szymczaka z Instytutu Transportu Samochodowego. Technologia MICRO-JET jest stale ulepszana w warunkach laboratoryjnych i obejmuje spawanie stali niestopowej, stopów aluminium oraz stali wysokowytrzymałych. Słuchacze wykładu Pana Tomasza wykazali duże zainteresowanie wykorzystaniem tej technologii w ich przedsiębiorstwach, czego wynikiem była późniejsza dyskusja.

 

 

Technologie Wodorowe

Technical Days - Aleksander Gołąbek

Biorąc pod uwagę obecny popyt na rozwój technologii i rozwiązań, jakie oferuje wodór, wszystkie branże przemysłowe, których podstawą działalności jest pozyskiwanie energii, chcą jak najszybciej podjąć działania w kierunku stworzenia pewnej, bezpiecznej, stałej i zielonej metody zasilania. Powodem tego popytu są głównie europejskie cele zrównoważonego rozwoju, w których energia pochodząca ze źródeł odnawialnych stanowi fundament zielonych zmian. Podczas pierwszego dnia konferencji Pan Aleksander Gołąbek przedstawił uczestnikom koncepcję zielonego wodoru jako preferowanego nośnika energii wg Polskiej Strategii Wodorowej. Mimo, że szary wodór był wykorzystywany w przemyśle już od kilkunastu lat, jest on

pozyskiwany w wyniku reformingu parowego gazu ziemnego. Obecnie wiąże się to dla nas z dwoma wyzwaniami – po pierwsze dostawami gazu ziemnego w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej, po drugie dwutlenkiem węgla uwalnianym w procesie wytwarzania wodoru szarego – kwestie środowiskowe i ekologiczne są przecież priorytetem dla obecnego świata, jako że zmiany klimatu związane z działalnością człowieka są już widoczne gołym okiem w każdym rejonie globu. Pan Aleksander w swojej prelekcji przypomniał uczestnikom, jak szerokie zastosowanie ma wodór w przemyśle, oraz jakie cele zostały postawione przez PSW – w świetle tych wymagań, niemal każde przedsiębiorstwo przemysłowe musi zweryfikować swoją działalność.

Perspektywa tak wielu kosztownych i właściwie przymusowych zmian oczywiście budzi wiele wątpliwości i kontrowersji – nasi eksperci, Pan Aleksander i Pan Artur byli przygotowani na wszelkie trudne pytania i dyskusje, jakie mogły pojawić się w panelu dyskusyjnym na temat zastosowania wodoru w transporcie drogowym i kolejowym.

Wytyczne GNB-CPR, oznakowanie CE/UKCA oraz badania nieniszczące

Technical Days - Konstrukcja

Kolejnym ważnym tematem konferencji Technical Days był przemysł budowlany oraz wytyczne GNB-CPR co do najważniejszych założeń dotyczących współpracy i systematyzacji zasad postępowania jednostek notyfikowanych w zakresie prowadzonej działalności badawczej i certyfikacyjnej. Pan Dariusz Chromik, rzeczoznawca oraz auditor CC i OZO 3834 TŪV SŪD Polska, omówił nowelizację rozporządzenia 305/2011/CPR i jego wymagania dotyczące wykonywania i projektowania wyrobów budowlanych w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi oraz niewpływający negatywnie na środowisko naturalne.

Technical Days - Artur UKCA

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zmieniło nie tylko polityczne stosunki państw Europy, ale także miało ogromny wpływ na sytuację europejskiej gospodarki. Od 1 stycznia 2023 zacznie obowiązywać oznakowanie UKCA, które ma zastąpić znak CE i będzie wymagane dla produktów wprowadzanych do sprzedaży na terenie Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem Irlandii Północnej. Pan Artur Labus podzielił się z uczestnikami swoją wiedzą na temat szczegółowych zapisów nowych wymagań, odniósł się do różnic pomiędzy oznakowaniem CE, UKCA oraz UKNI oraz wyjaśnił znaczenie tego zjawiska dla jednostek akredytowanych.

Technical Days - NDT

Na koniec części merytorycznej konferencji Technical Days wystąpił Pan Łukasz Kościelniak – jako kierownik sekcji szkoleń i badań nieniszczących TŪV SŪD Polska przedstawił on wymagania jakie powinien spełniać personel NDT według normy ISO 9712, w szczególności w świetle wymagań UKCA, oraz opisał proces certyfikacji personelu. Pan Łukasz omówił również ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących według normy ISO/IEC 17025 oraz komplementarne wymagania względem personelu i badań NDT.

Technical Days - Kolacja

Z konferencji 5th Technical Days wszyscy, zarówno organizatorzy jak i uczestnicy, wyszli bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę. Przy podsumowaniu tak ważnego wydarzenia nie moglibyśmy zapomnieć o tych mniej oficjalnych rozmowach przy wspólnych posiłkach – dzięki bardzo przyjaznej atmosferze nasi prelegenci mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące ich wykładów już bez zbędnych nerwów i stresu. Według nas, to właśnie na tym polega skuteczna wymiana doświadczeń – przekazana podczas merytorycznych prezentacji wiedza zostaje utrwalona podczas swobodnych dyskusji w kuluarach. Tym samym mamy nadzieję, że spełniliśmy wszystkie oczekiwania naszych gości oraz zachęciliśmy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Technical Days.

Dziękujemy wszystkim Państwu za udział i do zobaczenia w przyszłym roku!

Zespół TŪV SŪD Polska

Sprawdź usługi certyfikacji i szkoleń Industry Service

Wybierz lokalizację