Wszystkie oddziały Grupy PGD z pozytywnym wynikiem audytu higienicznego w zakresie COVID 19

Miło nam poinformować, że Grupa PGD, lider rynku branży motoryzacyjnej, przeszła audyty higieniczne w zakresie COVID-19 z wynikiem pozytywnym.

Zespół audytorów TÜV SÜD Polska, przeprowadził audyty w wielomarkowych salonach Grupy PGD w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Chorzowie i w Bielsku-Białej. Audyty te wykonano w ramach wspólnego projektu audytów higienicznych w zakresie COVID-19, realizowanego przez ZDS, Miesięcznik DEALER oraz TÜV SÜD Polska. W wyniku przeprowadzonych audytów Grupa PGD otrzymała najwyższe możliwe oceny. W dniu 24 listopada w Centrum Motoryzacyjnym Toruńska w Warszawie, Pan Sebastian Stępkowski, Dyrektor Marki KIA oraz Pan Marcin Ilcewicz, Dyrektor Marki Hyundai w imieniu Grupy PGD odebrali z rąk przedstawicieli TÜV SÜD Polska 32 raporty potwierdzające, że Grupa PGD dokłada wszelkich starań aby spełniać krajowe i międzynarodowe wymagania prawne w obszarze bezpieczeństwa i higieny oraz wytyczne sanitarne.

Grupa PGD stanowi doskonały przykład zaangażowania najwyższego kierownictwa oraz pracowników firmy w działania na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa i higieny klientów oraz pracowników. Audytorzy TÜV SÜD Polska wyróżnili firmę za wysoką świadomość w zakresie obowiązujących wytycznych i wymagań, które powinny być spełnione w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa i konsekwencję w ich przestrzeganiu, m.in. poprzez stosowanie się do zasady DDM.

Audyt higieniczny w zakresie COVID-19 stanowi ocenę danej organizacji w zakresie zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz wymaganiami branżowymi, opracowanymi przez ekspertów Związku Dealerów Samochodowych i TÜV SÜD Polska. Dzięki przystąpieniu do audytu higienicznego w zakresie COVID-19 firma może komunikować, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia klientom, pracownikom i osobom trzecim najwyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny.

Podmioty z branży dealerów samochodowych, zainteresowane przystąpieniem do programu audytów higienicznych w zakresie COVID-19, zachęcamy do kontaktu z Panem Jakubem Koniecznym pod numerem telefonu 882 168 648 lub adresem mailowym [email protected].

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację