TÜV SÜD Polska zostało partnerem studiów podyplomowych (MBA) na kierunku zarządzanie technologiami wodorowymi

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla nas i dla naszych dzieci. Aby sprostać tym wyzwaniom, Europa w swojej strategii podjęła wyzwanie, aby przekształcić swoją gospodarkę tak, by w 2050 r. osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów naturalnych, a wszystko to w poszanowaniu równowagi wszystkich krajów i regionów. Technologie wodorowe dają szanse na ograniczenie nawet o 45 proc. antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych – szacuje bank inwestycyjny Goldman Sachs. Wodór jako uniwersalny nośnik energii oraz jego różnorodne zastosowanie nie tylko ułatwiają osiągnięcie celów klimatycznych pod kątem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i wprowadzaniu odnawialnych źródeł energii (OZE), ale także mają pozytywny wpływ na rozwój gospodarki i powstawanie nowych miejsc pracy.

Wychodząc na przeciw nowym wyzwaniom Collegium Humanum uruchomiło w ramach studiów podyplomowe (MBA) kierunek zarządzanie technologiami wodorowymi, którego partnerem jest TÜV SÜD Polska. 

Celem studiów podyplomowych jest zapewnienie przekroju informacji i specjalistycznej wiedzy z zakresu całego łańcucha wartości gospodarki wodorowej. Podczas 10 dwudniowych zjazdów studenci zapoznają się ze szczegółami europejskich strategii, a także regulacjami i najważniejszymi aspektami technicznymi wybranych technologii. Ponadto poszerzą swoją wiedzę na temat zarządzania ryzykiem oraz normami dotyczącymi bezpieczeństwa wykorzystywanych technologii, pracy z nimi i ich wpływu na otoczenie.

Studia będą w całości prowadzone w formule online.

Program studiów:

 1. Narodowe strategie wodorowe w kontekście strategii EU.
 2. Wymagania prawne i normatywne w obszarze technologii wodorowych
 3. Stosowane technologie i łańcuch wartości w obszarze wodoru
 4. Zarządzanie projektami i zarządzanie zmianą w technologiach wodorowych
 5. Zarządzanie mieniem Państwowym
 6. Produkcja wodoru
 7. Zasady bezpieczeństwa pracy instalacji wodorowych
 8. Ogniwa wodorowe w elektromobilności
 9. System zarządzania energią w organizacji i jego audytowanie
 10. Audit efektywności energetycznej
 11. Efektywność energetyczna a technologie wodorowe i OZE.
 12. Emisja CO2 a technologie wodorowe – monitorowanie, raportowanie, weryfikowanie

W gronie wykładowców znaleźli się doświadczeni eksperci, specjalizujący się w obszarze technologii wodorowych, m.in:

 • dr Jan Michalski, Project Manager, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH
 • dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn, Kierownik Centrum Technologii Wodorowych (CTH2), Kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP), Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
 • Grzegorz Pawelec, Research, Innovation and Funding Manager, Hydrogen Europe
 • Mieczysław Obiedziński, prezes zarządu TÜV SÜD Polska
 • Paweł Piotrowicz, Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych TÜV SÜD Polska, Członek Zarządu Hydrogen Poland, Wiceprzewodniczący Komitetu Elektromobilności w Krajowej Izbie Gospodarczej
 • Paweł Wanatowicz, Specjalista ds. energetyki i ochrony środowiska TÜV SÜD Polska

Więcej informacji

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację