MSZ ISO 45001:2018 és MSZ EN ISO 50001:2019 tanúsítás nemzeti akkreditáció alatt

MSZ ISO 45001:2018 és MSZ EN ISO 50001:2019 tanúsítás nemzeti akkreditáció alatt
Elsők között nyújtjuk az MSZ ISO 45001:2018 és az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványok szerinti tanúsítási szolgáltatását nemzeti akkreditáció alatt.
Az ÉMI-TÜV SÜD 2019. július 18-án az MSZ ISO 45001:2018 és 2019. augusztus 8-án pedig a MSZ EN ISO 50001:2019 szabvány szerinti tanúsítási tevékenységére megszerezte a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) általi akkreditációt
. Így lehetőség nyílt arra, hogy ne csak anyavállalati, német jogosultság alapján, hanem nemzeti jogosultság alapján is tanúsíthassuk Partnereinket a munkahelyi biztonság és egészségvédelem, valamint az energiagazdálkodási irányítási rendszerek területén.

A NAH akkreditációnk új szabványokra való bővítése mellett sikeresen megújítottuk/fenntartottuk az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok szerinti tanúsítási tevékenységünkre vonatkozó nemzeti akkreditációnkat is.

Akkreditációink, kijelöléseink

Köszönjük azoknak az ügyfeleinknek és auditorainknak, akik részvételükkel és támogatásukkal biztosították a sikeres eljárások lebonyolítását.

Ebből az alkalomból szeretnénk újra felhívni a figyelmet az áttérési határidőkre ezen két szabvány tekintetében.

Áttérés az új ISO 45001:2018-ra

A Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF - International Accreditation Forum) már 2018. január 18-án közzétette az IAF MD 21:2018 dokumentumot az ISO 45001:2018 szabványra vonatkozó átállásról, amelyben rögzítették, hogy az áttérési időszak a nemzetközi szabvány megjelenésétől számított 3 év.

A 2018. március 12. után kiadott MSZ 28001:2008/BS OHSAS 18001:2017 szabvány szerinti okiratok lejárata 2021. március 11. Három évvel az ISO 45001:2018 közzétételét követően, az MSZ 28001:2008/BS OHSAS 18001:2017 szerinti tanúsítványok érvényüket vesztik.

Áttérés az új ISO 50001:2018-ra

Az IAF az IAF Resolution 2017-14 határozatában az ISO 50001:2011/MSZ EN ISO 50001:2012 szabványról az ISO 50001:2018 szabványra történő átállásról azt rögzítette, hogy az áttérési időszak a nemzetközi szabvány megjelenésétől számított 3 év.

A 2018. augusztus 21. után kiadott ISO 50001:2011/MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti okiratok lejárata 2021. augusztus 20. Három évvel az ISO 50001:2018 közzétételét követően, az ISO 50001:2011/MSZ EN ISO 50001:2012 szerinti tanúsítványok érvényüket vesztik.

A tanúsító szervezetek 2020. február 21-től már csak az ISO 50001:2018 szabvány szerint folytathatnak le kezdeti, felügyeleti és megújító auditokat.

Az áttérés mindkét szabvány tekintetében megtörténhet a megújító audit vagy az esedékes felügyeleti vagy rendkívüli audit keretében is. A döntés a szervezetekre van bízva, de az áttérés optimalizálása érdekében célszerű egyeztetni a tanúsító testülettel, az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Management Service osztályával.

Partnereinknek elsősorban a megújító audit keretében történő áttérést javasoljuk, mivel ebben az esetben a pozitív döntést követően a tanúsítványok 3 éves érvényességi időtartammal kerülnek kiadásra. Előnye ennek az áttérési módnak, hogy az áttérés - azaz az új követelmények ellenőrzése miatt szükséges és előírt többlet ráfordítások költsége is - ebben az esetben a legkedvezőbb.

Amennyiben az áttérés valamelyik esedékes felügyeleti audit alkalmával történik, úgy sikeres audit esetén az új szabvány szerinti megfelelőséget igazoló tanúsítvány érvényessége az „eredeti” tanúsítvány kiadásától számított 3 év mínusz 1 napra módosul. A tanúsítási ciklusokban így nem történik változás.

Szalai Lívia
osztályvezető
Management Service osztály
[email protected]
 

 

MIBEN SEGÍTHETÜNK?

Tartózkodási hely kiválasztása