Via Ferrata-k vizsgálata

Via Ferrata-k vizsgálata

A szabadidős sporttevékenységek Európa szerte egyre nagyobb közönséget vonzanak, amelynek köszönhetően a közeljövőben várhatóan jelentősebb kormányzati támogatással megindulhat hazánk Via Ferrata útvonalainak bővítése is. Ehhez kapcsolódóan az ÉMI-TÜV SÜD Kft. is kidolgozta az üzembehelyezést megelőző, független műszaki felülvizsgálatok eljárásrendjét, mely alapját a 2018. évben kiadott MSZ EN 16869:2018 jelű, a Via Ferrata-k (mászóösvények) tervezéséről és kivitelezéséről szóló szabvány képzi.

Társaságunk 2019. évtől piaci alapon vállalja új, vagy meglévő Via Ferrata útvonalak szabványossági felülvizsgálatát. Az eljárással kapcsolatos információk az alábbi eljárásrendben találhatóak: 
Via Ferrata-k vizsgálata - Az üzembehelyezést megelőző műszaki felülvizsgálat eljárásrendje [ PDF 83 kB ]

A Via Ferrata útvonalak üzemeltetése jelen dokumentum kiállításának pillanatában nem szabályozott terület, így a megfelelőségértékelés követelményrendszere sincs jogszabályban rögzítve. Feltehetően a jogalkotó (a kalandparkokhoz hasonlóan) a jövőben ezen létesítmények felülvizsgálatának szükségét is rendeletben rögzíti. 

A felhasználók kellő biztonsága csak a szabványkövetelmények betartása mellett igazolható, ezért a jogszabályi előírásoktól függetlenül javasoljuk a szabványossági felülvizsgálat lefolytatását.

2019. évben írta ki a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség a „Magyarországi vasalt utak” c. jelentkezési felhívást, állami támogatással építendő Via Ferrata-k kialakítására. A támogatással kapcsolatban 2019. május 24-én tartott tájékoztató napon az ÉMI-TÜV SÜD által tartott előadás vázlata az alábbi linkről érhető el:

Várdai Attila - Via Ferrata-k létesítésének műszaki követelményei [ PDF 885 kB ]

A Via Ferrata-k tervezési előírásainak és az MSZ EN 16869 j. szabvány követelményeinek megismerését segítendő egy, a Vasbetonépítés c. folyóirat 2019/1. számában megjelenő szakmai cikkünket [ PDF 2223 kB ] is közreadjuk (a cikk a fib Magyar Tagozatának honlapjáról is elérhető).

Bővebb információ:
Várdai Attila
Osztályvezető
Építőipari Szolgáltatások Osztály

E-mail: [email protected]
Telefon: +36 30 685 3080

 

MIBEN SEGÍTHETÜNK?

Tartózkodási hely kiválasztása