EKOLOGICKÁ PLAKETA OD TÜV SÜD

EKOLOGICKÁ PLAKETA OD TÜV SÜD

OBJEDNAT EKOLOGICKOU PLAKETU

Zde je ekologická plaketa pro Německo od TÜV SÜD.

Koupit plaketu

Objednání je možné přes tento odkaz z Německa a zahraničí.

CENA EKOLOGICKÉ PLAKETY

Koszt naklejki na cząstki stałe dla pojazdów zarejestrowanych za granicą wynosi 17,50 € z VAT.Naklejkę na cząstki stałe, często nazywaną naklejką ekologiczną, można również odebrać w jednym z naszych ponad 300 punktów serwisowych TÜV SÜD. Za naklejkę pyłową można zapłacić kartą kredytową. Po złożeniu zamówienia natychmiast otrzymasz odznakę pocztą.

Najít servisní centrum

ZJIŠTĚNÍ VHODNÉ EKOLOGICKÉ PLAKETY

Abychom mohli zkontrolovat údaje o Vašem vozidle, potřebujeme při objednání ekologické plakety osvědčení o registraci vozidla, část I (malý technický průkaz vozidla), příp. odpovídající zahraniční doklady o vozidle v elektronické podobě. Pokud Vaše vozidlo nemůže ekologickou plaketu dostat, budeme Vás o tom zdarma informovat a vrátíme Vám výlohy.

PROČ POTŘEBUJETE EKOLOGICKOU PLAKETU?

Silniční provoz přispívá asi jednou třetinou k zatížení životního prostředí jemným prachem. Ve městech, v oblastech častého vzniku dopravní zácpy a v blízkosti ulic se silným provozem, je podíl emisí jemného prachu často výrazně přes 50 procent. Pro ochranu zdraví byla vydána evropská směrnice o jemném prachu, která dovoluje obcím v místech silného provozu zřídit ekologické zóny. Zda a kdy se to stane, záleží na místních podmínkách.

Ekologické zóny jsou vyznačeny obdélníkovou značkou. V těchto zónách se nesmí jezdit.

Vyjímky všeobecného zákazu jízdy budou označeny přídavnými znaky.

VOLNÁ JÍZDA V OBLASTECH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S PLAKETOU JEMNÉHO PRACHU

Ve zvláště označených oblastech životního prostředí je jízda s plaketou jemného prachu, když to připustí dodatečný znak. Na dodatečném znaku pro volnou jízdu je zobrazena potřebná plaketa jemného prachu.

Dodatečný znak může zobrazovat:

  1. jednu plaketu (zelenou)
  2. dvě plakety (zelenou a žlutou) nebo
  3. všechny tři plakety

Vyjímá takto označená vozidla od zákazu jízdy.

KTERÁ VOZIDLA DOSTANOU KTERÉ EKOLOGICKÉ PLAKETY?

Možný zákaz jízdy se vztahuje na osobní vozidla, nákladní vozidla a autobusy. Vyjmuty jsou motorky a tříkolová vozidla, pracovní stroje, zemědělské a lesní tažné stroje, mobilní stroje a přístroje, oldtimer, vozidla pro tělesně postižené a vozidla se zvláštními právy.

Existují čtyři skupiny rozdělené podle úrovně škodlivin: Čím menší emise jemného prachu, tím vyšší je skupina podle úrovně škodlivin.

Vozidla skupiny 1 nemohou dostat žádnou plaketu. Jsou to vozidla bez řízeného katalyzátoru, vozidla s dieselovým motorem podle EURO 1 nebo horší a nákladní vozidla podle EURO 1 nebo horší. Všechna ostatní vozidla mohou plaketu dostat.

Vozidla registrovaná v zahraničí se zařadí podle evropské normy pro výfukové plyny, podle které bylo vozidlo zaregistrováno, pokud je to možné doložit průkazy vozidla nebo jiným způsobem. Když to není možné, určí se přidělení plaket vozidlům registrovaným v zahraničí zjednodušeným řízením podle roku první registrace vozidla.

Euro stupeň

Skupina podle úrovně škodlivin

První registrace osob. auta

První registrace nákl. auta

Plaketa

 

 

Diesel

 

 

Euro 1 nebo starší

1

před 01.01.1997

před 01.10.96

,žádná

Euro 2

2

od 01.01.1997
do 31.12.2000

od 01.10.96
do 30.09.2001

červená

Euro 3

3

od 01.01.2001
do 31.12.2005

od 01.10.2001
do 30.09.2006

žlutá

Euro 4

4

od 01.01.2006

od 01.01.2006

zelená

 

 

Benzinový motor

 

 

před Euro 1 (bez G-katalyzátor)

1

před 01.01.1993

 

,žádná

Euro 1 a lepší

4

od 01.01.1993

 

zelená

Kam se má nalepit ekologická plaketa?

Ekologická plaketa se nalepí na vnitřní stranu předního skla. Vašemu výhledu nejméně vadí, když plaketu nalepíte vpravo nahoru nebo dolů.

 

Wie können wir Ihnen helfen?

WORLDWIDE

Germany

German