News Listing

Nová verze normy ISO/IEC 27001 pro lepší informační a kybernetickou bezpečnost

18.01.2023

Mezinárodně zavedená norma ISO/IEC 27001 pro bezpečnost informací byla revidována a přináší nová opatření pro větší kybernetickou bezpečnost a ochranu dat.

TÜV SÜD podporuje společnosti při dosahování cílů v oblasti dekarbonizace a udržitelnosti

10.01.2023

TÜV SÜD poskytuje širokou škálu služeb pro podporu podnikům, které usilují o splnění zákonných požadavků na snižování emisí uhlíku a o dosažení dalších rozsáhlých cílů a záměrů v oblasti dekarbonizace a udržitelnosti.

Podávání zpráv o udržitelnosti se dostává na stejnou úroveň jako finanční výkaznictví

10.01.2023

V listopadu 2022 předložila Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví Evropské komisi aktualizované verze standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti.

TÜV SÜD: trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti v roce 2023

10.01.2023

Opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti, která společnosti zavádějí, jsou kromě geopolitických a ekonomických krizí ovlivňována také novými zákony a předpisy. Jedním z klíčových faktorů úspěchu zůstává průběžné vzdělávání.

Dr. Johannes Bussmann přebírá vedení společnosti TÜV SÜD AG

04.01.2023

S účinností od 1. ledna 2023 byl novým předsedou představenstva společnosti TÜV SÜD AG jmenován Dr. Johannes Bussmann (53).

TÜV SÜD otevírá první stanice technické kontroly na Slovensku

22.11.2022

Po roce stavebních prací otevřela společnost TÜV SÜD na Slovensku dvě servisní centra, v hlavním městě Bratislavě a v Banské Bystrici.

Setkejte se s našimi odborníky během živého webináře na téma udržitelnost

16.11.2022

Webinář "Zveřejňování informací o udržitelnosti" poskytne přehled o výzvách v oblasti udržitelnosti, o prostředí výkaznictví a o tom, jak standardy GRI podporují společnosti při strukturovaném vykazování informací o udržitelnosti.

Testování vodíkových nádrží ve zkušebně DYCOT

16.11.2022

V posledních letech se v rámci hledání „čistších“ technologií pro získávání energie k pohonu dopravních prostředků často skloňuje vodík.

TÜV SÜD certifikuje řešení pro kritické infrastruktury v souladu s normou IEC 62443

15.11.2022

Společnost TÜV SÜD vydala první tři certifikáty podle řady norem IEC 62443 pro průmyslovou kybernetickou bezpečnost v odvětví mobility.

TÜV SÜD Czech certifikuje O2 Czech Republic

15.11.2022

Společnost O2 Czech Republic a.s. potvrdila v rámci úspěšného integrovaného auditu od TÜV SÜD Czech s.r.o., že dbá v rámci ISO 9001 (Systém řízení kvality) na dodržování vysokých standardů.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION