16. září - Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

Letošní téma Mezinárodního dne ochrany ozónové vrstvy „Globální spolupráce chránící život na Zemi“, zdůrazňuje potřebu spolupracovat a navazovat partnerství při řešení klimatických výzev pro udržitelnou budoucnost. Je to také příležitost dozvědět se, jak můžeme být součástí postupů ochrany naší planety.

Montrealský protokol, kterému je letos 35 let, hraje hlavní roli při obnově ozonové vrstvy Země a je široce považován za jeden z největších ekologických úspěchů lidstva. Vzhledem k tomu, že svět pokračuje v práci v souladu s ustanoveními smlouvy, pokles látek poškozujících ozonovou vrstvu bude pokračovat po celé 21. století.

Chemikálie jako chlorfluoruhlovodíky (CFC), hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC) a hydrofluoruhlovodíky (HFC) mají nepříznivé důsledky na změny klimatu. Volbou udržitelných možností v našich každodenních činnostech a obchodních operacích můžeme snížit míru poškozování ozónové vrstvy. Můžeme sehrát roli výběrem energeticky účinných produktů, snížením emisí a snížením používání aerosolů.

TÜV SÜD může pomoci průmyslovým odvětvím řídit jejich cíle snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím validačních a ověřovacích služeb a pomoci podnikům dosáhnout certifikace energetické účinnosti jejich produktů.

Více se dozvíte na https://www.tuvsud.com/cs-cz/temata/udrzitelnost

ozone day

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION