Zasedání Evropského výboru pro svařování kolejových vozidel

V září proběhlo on-line zasedání Evropského výboru pro svařování kolejových vozidel (ECWRV). Na programu bylo připomínkování směrnice Guideline 1, která popisuje postup při aplikaci normy EN 15085-2:2020 v online registru pro shodu výrobců svařování kolejových vozidel a jejich komponentů uznávaným a nezávislým certifikačním orgánem. Po zapracování všech připomínek od jednotlivých certifikačních orgánů v rámci EU bude schválena finální verze dokumentu a stanoven postup vykonávaní certifikace výrobců. Dodržování této směrnice je povinné pro všechny certifikační orgány, které jsou členy online registru ECWRV.

Welding

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION