Bez odpadu: TÜV SÜD vydává společnosti Lidl v České republice první certifikát dle DIN SPEC 91436

TÜV SÜD Management Service GmbH vydává německému diskontnímu řetězci Lidl v České republice první certifikaci podle DIN SPEC 91436, nového referenčního modelu pro nakládání s provozním odpadem a recyklovatelnými materiály. Dále by měly následovat prodejny Lidl a Kaufland v Nizozemsku, Slovenské republice a Rumunsku.


Zero Waste„Organizace, které se snaží přispět ke všem třem pilířům udržitelného rozvoje, tj. hospodářskému růstu, společenskému pokroku a ochraně životního prostředí, se musí zabývat myšlenkou transparentního oběhového hospodářství, které šetří zdroje. Cílem je dosáhnout bezodpadového provozu (anglicky zero waste), tedy stavu, kdy není produkován žádný nerecyklovatelný odpad,“ vysvětluje Julia Bulling, manažerka shody výrobků ve společnosti TÜV SÜD Management Service. „Těší nás, že certifikací podle DIN SPEC 91436 učinila společnost Lidl v České republice velký krok směrem k budoucnosti bez odpadu a nyní přichází se stejnou vizí i v dalších zemích.“

„Odpad jsou jednoduše recyklovatelné materiály, které se nacházejí na špatném místě. Aby bylo možné je opět využít jako kvalitní suroviny, je potřeba s nimi v celém hospodářství systematicky nakládat a správně recyklovat. Nová specifikace umožňuje příslušný systém nakládání s odpady a recyklovatelnými materiály optimalizovat, a naplňovat tak vizi bezodpadového provozu,“ vysvětluje Dietmar Boehm, ředitel společnosti PreZero Dual pro vnitroskupinové služby a nové obchodní příležitosti. Společnost Lidl v České republice dokončila audit a dosáhla úrovně Gold, což je nejvyšší možná úroveň vyspělosti. To znamená, že se znovu použije, recykluje, kompostuje nebo fermentuje nejméně 95 % relativního celkového množství odpadu, čímž se zabrání vzniku odpadu nového. Audit přímo na místě byl proveden v reprezentativním vzorku prodejen a logistických center a vycházel z dostupné dokumentace společnosti Lidl Česká republika k nakládání s odpady a recyklovatelnými materiály.

Prováděním certifikace dle DIN SPEC 91436 nabízí společnost TÜV SÜD soukromému i veřejnému sektoru, městům, obcím, spolkům a sdružením, nadacím a dalším organizacím nový referenční model pro nakládání s provozními odpady a recyklovatelnými materiály. Zmíněná norma byla z iniciativy společnosti PreZero vypracována v loňském roce konsorciem složeným ze zástupců nevládních organizací, vědy, obchodu a průmyslu. Partnerem tohoto konsorcia byla i společnost TÜV SÜD Management Service GmbH. Příslušná specifikace je určena všem firmám a organizacím, které se snaží sladit své nakládání s odpady a recyklovatelnými materiály s vizí bezodpadového provozu a získat certifikaci.

Cílem udržitelného nakládání s odpady v souladu s normou DIN SPEC 91436 je minimalizovat zbytkový odpad, nejlepším možným způsobem recyklovat nevyhnutelný odpad a měřit vyspělost příslušného systému nakládání s odpady a recyklovatelnými materiály. Tato nová odvětvová norma stanovuje požadavky nad rámec minimálních požadavků vyplývajících z právních předpisů. Ve snaze přispět k neustálému snižování množství zbytkového odpadu volí stanovená specifikace holistický přístup k udržitelnosti. Kromě certifikace dle DIN SPEC 91436 se touto oblastí zabývají také další kompatibilní normy. Specifikace má například mnoho společného se systémem environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001, uznávanou po celém světě pro systémy environmentálního managementu. Dalšími kompatibilními normami jsou ISO 50001 (energetický management) a ISO 45001 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).


Osoby na fotografii (zleva doprava): Marcus Bocklisch (PreZero, vedoucí týmu certifikace a hodnocení CO²/životního cyklu), Juergen Pfitzner (TÜV SÜD, vedoucí oddělení potravin a krmiv Food and Feed), Robert Kees (TÜV SÜD, vedoucí globálního prodeje a marketingu), Michal Vopelák (Lidl ČR, konzultant pro nakládání s odpady a recyklaci), Pavlína Hlavinková (TÜV SÜD, auditorka ČR) a Oana Valerica Lazaroiu (PreZero, konzultantka pro nakládání s odpady a recyklaci). Fotografie: Morris Media s.r.o.

 

Stáhnout fotografii

 

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION