Press and Media

TÜV SÜD podporuje Microvast na cestě k udržitelné výrobě baterií

Trh s elektromobily s bateriovým pohonem a stacionárními bateriovými úložišti prudce roste. Aby příslušné technologie splňovaly rostoucí požadavky na udržitelnost, je nutný celostní přístup. TÜV SÜD, přední světový poskytovatel zkušebních a certifikačních služeb, vyvinul hodnocení udržitelnosti pro výrobu bateriových článků, které bylo poprvé využito v rámci pilotního projektu s Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ:MVST), předním světovým poskytovatelem bateriových technologií budoucí generace pro užitkové a speciální automobily.


ts-pr-is-microvastPři vývoji hodnocení udržitelnosti vycházela společnost TÜV SÜD z komplexních Cílů udržitelného rozvoje/Sustainable Development Goals (SDG) Organizace spojených národů a na tomto základě definovala kritéria a indikátory pro hodnocení a kvantifikaci udržitelnosti. Přitom již byly zohledněny i požadavky budoucí vyhlášky EU o bateriích. Hodnocení udržitelnosti má pomoci výrobcům při vývoji udržitelné výroby baterií, která na konci procesu kromě ekologických aspektů zohledňuje i sociální a ekonomické aspekty udržitelnosti.

V rámci pilotního projektu posuzovala společnost TÜV SÜD v první fázi hodnocení udržitelnosti aktuální stav podnikatelské udržitelnosti v několika závodech společnosti Microvast. Poprvé zde byl použit nově vyvinutý nástroj hodnocení SDG, který umožňuje objektivní, celostní a transparentní evidenci a vyhodnocení příslušných dat. Výsledky první fáze hodnocení udržitelnosti byly shrnuty ve zprávě o stavu, která je pro společnost Microvast východiskem pro další sledování iniciativ udržitelnosti.

„Být udržitelný, vyrábět udržitelně a mít udržitelné dodavatelské řetězce je pro podniky ve všech odvětvích rozhodujícím parametrem a konkurenční výhodou,“ říká Ferdinand Neuwieser, jednatel společnosti TÜV SÜD Industrie Service GmbH. „Máme velkou radost, že jsme mohli realizovat tento pilotní projekt pro hodnocení udržitelnosti, neboť Microvast s velkou vážností sleduje cíl udržitelné výroby baterií a tento projekt je v tomto směru důležitým krokem.“

„Implementovali jsme strategický cíl zcela udržitelné výroby baterií a dodavatelského řetězce na bázi Sustainable Development Goals (SDGs) OSN,“ říká Sascha Kelterborn, President & Chief Revenue Officer společnosti Microvast Holdings, Inc. „Je nám známo, jaká výzva je před námi. Hodnocení udržitelnosti a zprávy o stavu od společnosti TÜV SÜD nám pomáhají tuto výzvu zvládnout a zdokumentovat naše pokroky na této cestě, abychom zaujali vedoucí pozici v oblasti udržitelné výroby baterií.“

Projekt nyní vstupuje do druhé fáze, která má mimo jiné obsahovat doporučení pro další zlepšení udržitelnosti výrobních procesů společnosti Microvast.

Popisek: Důležitý krok pro lepší udržitelnost. Ferdinand Neuwieser (vpravo), jednatel společnosti TÜV SÜD Industrie Service GmbH, a Sascha Kelterborn, generální ředitel Microvast Holdings, Inc., při předání zprávy o stavu.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION