Press and Media

Testování a certifikace pro bezpečné výtahy a součástky v rámci celého světa

Digitalizace výtahů a dopady Brexitu na oblast výtahů, to jsou témata společnosti TÜV SÜD na veletrhu Interlift 2022, který se koná od 26. do 29. dubna 2022 v Augsburgu. Mezinárodní testovací a certifikační společnost nabízí řešení v oblasti bezpečnosti a ochrany Smart Lifts, ale i certifikaci výtahů a součástek pro evropský jednotný trh a nyní také pro britský trh. (hala 5, stánek 5.053)

 

Uvádění výtahových systémů na trh je v Evropě upraveno evropskou směrnicí o výtazích 2014/33/EU a evropskou směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES. Sem patří také skupina směrnic EN 81, které konkretizují požadavky kladené na systémy a součástky. Jako notifikovaná osoba podle evropské směrnice o výtazích provádí TÜV SÜD typové zkoušky systémů a bezpečnostních konstrukčních prvků, které jsou podmínkou pro přístup na evropský jednotný trh. Kromě toho disponuje společnost TÜV SÜD nutnými akreditacemi a pověřeními k tomu, aby mohla v rámci celého světa provádět testy a certifikace pro všechny relevantní trhy, a to i pro asijské trhy, jako například Singapur, nebo pro britský trh.

 

Označení UKCA pro britský trh

Brexitem se změnily předpisy pro uvádění výtahů a součástek na trh ve Velké Británii. V budoucnu bude pro všechny výrobky, u kterých bylo dosud nutné označení CE, povinné označení UKCA. Nový certifikát potřebují i výrobky, které již byly certifikovány. Přechodné období končí 31. prosince 2022. TÜV SÜD pomáhá výrobcům při plnění nových požadavků pro britský trh. „Jsme akreditováni u United Kingdom Accreditation Service (UKAS) a jsme oprávněni provádět certifikace podle nových britských předpisů,“ říká Jonas Conrady, vedoucí oddělení New Technologies Lifts společnosti TÜV SÜD Industrie Service GmbH. Tím se společnost TÜV SÜD stává první evropskou notifikovanou osobou (notified body), která je zároveň schválenou osobou (approved body) pro Velkou Británii a nabízí certifikace pro evropský i britský trh.

 

Funkční bezpečnost a kybernetická bezpečnost

V moderních výtazích je integrováno stále více IT systémů, které sbírají data a umožňují vzájemné propojení s okolní infrastrukturou, výrobci nebo firmami zajišťujícími údržbu. Stoupající propojení a možnosti sledování stavu, dálkové diagnostiky a dálkové údržby snižují náklady a zlepšují disponibilitu zařízení. Vznikají ovšem i nová rizika, která se týkají bezpečnosti a ochrany předávaných dat a která mohou negativně ovlivnit bezpečnost a disponibilitu zařízení.

Aby bylo možné uvést na trh inovativní výrobky a řešení, je nutné kombinovat speciální odborné znalosti se znalostmi z dalších oborů. „Norma EN 81 pro posouzení rizik a stanovení stupňů integrity (Safety Integrity Level, SIL) tak například odkazuje na IEC 61508, mezioborovou normu pro funkční bezpečnost systémů,“ říká Dr. Rolf Zöllner, vedoucí Center of Competence – Functional Safety společnosti TÜV SÜD Industrie Service. Konkrétní požadavky na funkční bezpečnost výtahových systémů jsou definovány v rámci EN 81-20 a EN 81-50. K tomuto patří i využití programovatelných elektronických systémů v bezpečnostních aplikacích pro výtahy (PESSRAL).

Kromě funkční bezpečnosti je z důvodu digitalizace výtahů za účelem zajištění bezpečnosti systémů nutné také sledovat využívaný software. Stávající právní předpisy zatím nepokrývají s tím spojené požadavky. Mezinárodní norma IEC-62443 však nabízí vhodná východiska pro přezkoumání IT bezpečnosti průmyslových automatizačních a kontrolních systémů (Industrial Automation and Control Systems, IACS) a pro vývoj účinných ochranných opatření. „Zde se pak vychází z normy IEC 61508,“ dodává Dr. Zöllner. TÜV SÜD udělila již v roce 2016 celosvětově první certifikáty na základě IEC 62443. „To ukazuje, že intenzivně doprovázíme technický vývoj a inovace,“ zdůrazňuje Dieter Roas, vedoucí obchodního úseku přepravní techniky společnosti TÜV SÜD Industrie Service. „Výrobci a distributoři výtahů a součástek přitom profitují z cílené kombinace našeho odborného know how s rozličnými speciálními znalostmi našich expertů v oborech, jako je funkční bezpečnost nebo kybernetická bezpečnost.“


Více informací o službách v oblasti výtahů najdete zde: https://www.tuvsud.com/cs-cz/odvetvi/nemovitosti/vytahy-jeraby-a-dopravniky/vytahy-eskalatory-a-travelatory 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION