TÜV SÜD Czech certifikuje O2 Czech Republic

Společnost O2 Czech Republic a.s. potvrdila v rámci úspěšného integrovaného auditu od TÜV SÜD Czech s.r.o., že dbá v rámci ISO 9001 (Systém řízení kvality) na dodržování vysokých standardů a snižuje tak pravděpodobnost závad produktů a služeb a jejich stahování z trhu nebo servisních nedostatků a zajišťují, že u nich mohou jejich zákazníci nakupovat s důvěrou. Díky ISO 20000-1 (systém managementu IT služeb) pak plní požadavky na vytvoření systému managementu a osvědčené postupy pro management firemních IT služeb.

ISO 50001 (mezinárodní norma pro systémy hospodaření s energií) poskytuje průběžně O2 Czech Republic a.s. nástroj pro systematickou optimalizaci energetické účinnosti a podporu účinnějšího hospodaření s energií. „Snižováním energetické náročnosti prostřednictvím vytváření potřebných systémů a procesů je nadčasové, bohužel v dnešní době o to víc aktuální.“, potvrzuje Zdeněk Novotný, koordinátor IMS v O2 Czech Republic a.s.

Z dalších standardů, které O2 Czech Republic a.s. úspěšně auditem potvrdila, je třeba zdůraznit ISO 27001 (norma pro řízení bezpečnosti informací). Organizace po celém světě implementují a udržují systémy řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO 27001, aby zajistily bezpečnost klíčových informačních aktiv. Tato norma určuje proces řízení rizik a zahrnuje osoby, postupy a IT systémy, čímž poskytuje holistický přístup k informační bezpečnosti. Nově si O2 nechalo certifikovat systém řízení kontinuity činností (BCMS) podle normy ISO 22301, aby v dnešní neklidné době společnost poskytla svým zákazníkům ujištění, že se na služby O2 mohou spolehnout.

ISO 9001 Certification

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION