TÜV SÜD certifikuje řešení pro kritické infrastruktury v souladu s normou IEC 62443

Společnost TÜV SÜD vydala první tři certifikáty podle řady norem IEC 62443 pro průmyslovou kybernetickou bezpečnost v odvětví mobility. Certifikáty byly uděleny společnosti Siemens Mobility a týkají se komponent a řešení pro různá kolejová vozidla a jejich železniční infrastrukturu.

Mezinárodní řada norem IEC 62443 stanoví rámec pro zajištění průmyslové kybernetické bezpečnosti kyberneticko-fyzikálních systémů (CPS). Je navržena tak, aby minimalizovala rizika pro průmyslové sítě, a vytváří rámec, který umožňuje výrobcům, integrátorům a provozovatelům zajistit kybernetickou bezpečnost jejich systémů, součástí a zařízení. Certifikát na základě řady norem IEC 62443 umožňuje společnostem prokázat svým zákazníkům a obchodním partnerům, že jejich výrobky a řešení splňují nejnovější mezinárodní bezpečnostní normy. Pro společnost Siemens Mobility představuje certifikace podle normy IEC 62443 důležitý krok k zajištění kybernetické bezpečnosti dopravy v digitálním věku.

Certifikáty byly společnosti Siemens Mobility uděleny minulý týden na mezinárodním veletrhu dopravní techniky InnoTrans v Berlíně. Walter Reithmaier, generální ředitel společnosti TÜV SÜD Product Service GmbH, při prezentaci zdůraznil společnou práci společností Siemens a TÜV SÜD. Oba partneři jakožto členové Charty důvěry spolupracovali s dalšími společnostmi na vývoji globálních norem a předpisů, které zvyšují a šíří povědomí o kybernetické bezpečnosti v průmyslu a podnikání. „Certifikáty, jako jsou ty, které byly dnes uděleny, ukazují, že TÜV SÜD podporuje své klienty v této složité transformaci a spolupracuje s nimi na zajištění vyšší kybernetické bezpečnosti v dnešní nestabilní době. Společnost Siemens Mobility získala díky těmto certifikátům TÜV SÜD vedoucí postavení, což dokazuje vyspělost jejích produktů v řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti,“ dodal Reithmaier.

Společnost TÜV SÜD je s týmem vysoce specializovaných odborníků jedním z předních dodavatelů služeb TIC v oblasti kybernetické bezpečnosti průmyslového softwaru, komponent a zařízení. Společnost již léta spolupracuje s klienty po celém světě, aby byly jejich cesty k digitalizaci úspěšné a efektivní.


Bližší informace o certifikátech

První ze tří certifikátů je v souladu s normami IEC 62443-2-4 a IEC 62443-3-3 a týká se bezpečnostního programu pro procesy integrace a údržby kolejových vozidel. V rámci certifikačního procesu byl vytvořen technický návrh s předem definovanými bezpečnostními opatřeními, který lze použít jako základ pro nové projekty.

Další dva certifikáty se vztahují na produkty „Train IT Security Gateway“ a „Core Shield Data Capture Unit“ a pokrývají požadavky norem IEC 62443-4-1 a IEC 62443-4-2. Zvláštní pozornost byla věnována zajištění, aby návrh a vývoj obou produktů byl v souladu s procesem bezpečného životního cyklu vývoje (SDL).


Kam dále

SELECT YOUR LOCATION