Press and Media

První certifikační značku CSC získává chytrý domácí spotřebič

Nová certifikační značka Cybersecurity Certified organizace TÜV-Verband podporuje digitální bezpečnost spotřebitelského internetu věcí (CIoT) a snižuje výhrady vůči této nové oblasti technologií. Společnost TÜV SÜD nyní udělila svoji první certifikační značku CSC, kterou získal výrobce ze Spojených států a která potvrzuje osvědčení o kybernetické bezpečnosti k síti připojeného robotického vysavače.

Chytrý domácí spotřebič získává první certifikační značku CSC. Mnozí spotřebitelé s nákupem chytrých domácích spotřebičů, jako jsou chytré televizory, poplašné systémy nebo systémy automatizace domácnosti připojující domácnosti k internetu, doposud váhali, přestože tato zařízení usnadňují práci a nabízejí v každodenním životě úsporu času i peněz. Tato zdrženlivost je důsledkem obav z kybernetických útoků nebo nedostatečné ochrany dat. Podle studie společnosti Forsa, objednané sdružením zkušebních, kontrolních a certifikačních organizací v Německu TÜV-Verband a realizované v lednu 2021, se dva ze tří respondentů obávali, že jejich zařízení pro internet věcí mohou být napadena hackery. Tři čtvrtiny dotazovaných uvedly, že by se zajímaly, zda má zařízení externí certifikaci pro internet věcí. „V této souvislosti jsme hrdí na to, že jsme první zkušební, kontrolní a certifikační společností v Německu, která vydala certifikát CSC“, říká Florian Wolff von Schutter, odborník společnosti TÜV SÜD na kybernetickou bezpečnost internetu věcí.

Mezník pro trh internetu věcí

Nová certifikační značka CSC se inspirovala značkou GS pro bezpečnost výrobku. Podněcuje důvěru v nový a citlivý trh a podporuje jeho transparentnost. Jako skutečná certifikace nezávislá na dodavatelích a prodejcích se opírá o mezinárodní normy a standardy jako ETSI EN 303 645. Firmy mohou vybírat ze tří úrovní certifikace „Basic“, „Substantial“ a „High“, kdy s každou úrovní je certifikace důkladnější a rozsáhlejší. V rámci certifikačního auditu se zkoumají všechny s bezpečností související procesy, jako je řízení bezpečnostních incidentů, opravy zabezpečení a subdodavatelé. Výsledný certifikát platí po dobu tří let a jeho součástí je provádění každoročních kontrol ve výrobních závodech, včetně auditu řízení zranitelností. Systém certifikace vytvořila organizace TÜV-Verband.

Při provádění první certifikace odborníci ze společnosti TÜV SÜD v souladu s mezinárodními normami hodnotili k síti připojený robotický vysavač, včetně jeho vývoje a výrobních procesů. Součástí auditu bylo rozsáhlé penetrační testování, cloudové ověření a testování procesů relevantních z hlediska bezpečnosti IT. Florian Wolff von Schutter upozorňuje: „V této souvislosti je důležitým faktorem zajistit bezpečnost již od návrhu, počínaje meziprodukty, jako jsou integrované obvody, a následnými softwarovými aktualizacemi konče. Totéž platí pro rádiová rozhraní a použité šifrování.“ Testování proběhlo ve zkušebních laboratořích v Německu, Spojeném království, Spojených státech a Singapuru. Společnost TÜV SÜD se procesu certifikace, která byla úspěšně dokončena za pouhé čtyři měsíce, zúčastnila.

Roboticky vysavac

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION