Udržitelnost: Akreditované společnosti zajišťují transparentnost

Celosvětově uznávané cíle udržitelnosti mají zásadní význam pro ochranu naší planety a klimatu. Akreditované společnosti poskytující služby v oblasti testování, inspekce a certifikace (TIC) zajišťují transparentnost, nezbytnou pro plnění těchto cílů. Společnost TÜV SÜD připomíná Světový den akreditace, který připadá na 9. června 2022, a zdůrazňuje přitom úlohu těchto společností. Společnost s více než 25 000 zaměstnanci v přibližně 50 zemích patří mezi přední světové poskytovatele služeb TIC.

„Akreditace: podpora plnění cílů udržitelného rozvoje“ – to je téma Světového dne akreditace, který v roce 2021 vyhlásily Mezinárodní akreditační fórum (IAF) a Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC). Cíle udržitelného rozvoje byly přijaty Organizací spojených národů v roce 2015, přičemž jejich záměrem je podpořit udržitelný rozvoj na sociální, ekologické i ekonomické úrovni. Pokud však mají cíle udržitelného rozvoje vést ke skutečné udržitelnosti, je nezbytná vysoká míra transparentnosti. Tu zajišťují akreditované společnosti v oblasti TIC, které poskytují nestranné testování, inspekce a certifikace po celém světě. Předpokladem umožňujícím působit v určité oblasti nebo zemi je akreditace úředním orgánem nebo mezinárodním tvůrcem norem.

„Už od založení naší společnosti je udržitelnost součástí našich základních hodnot a podstatným prvkem naší vize,“ říká prof. Axel Stepken, předseda představenstva ve společnosti TÜV SÜD AG.
Spolu se závazkem k cílům udržitelného rozvoje Organizace spojených národů již více než 150 let nepřetržitě plníme i naše základní poslání, kterým je ochrana lidí, životního prostředí a majetku před riziky souvisejícími s technologiemi. Rozsáhlé služby poskytované odborníky společnosti TÜV SÜD podporují vývoj energeticky účinných udržitelných budov, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a vodíkových technologií a návrhy udržitelných dopravních a infrastrukturních řešení.

„Poskytováním inovativních přístupů a služeb významně přispíváme k dalšímu snižování emisí uhlíku v různých oblastech a průmyslových odvětvích,“ vysvětluje Stepken. „Například náš nový proces VERIsteel nastavuje informativní základ pro porovnávání emisí uhlíku při výrobě oceli a budování nezbytné transparentnosti  dekarbonizace v ocelářském průmyslu.“

Zejména v oblastech, kde je technický pokrok extrémně rychlý nebo kde přibývají nové požadavky, přistupuje společnost TÜV SÜD k vývoji vlastních řešení a služeb, jež doplňují stávající normy nebo překlenují zpoždění do doby, než budou požadavky plně harmonizovány. Jedním z takových příkladů je hodnocení udržitelnosti při výrobě bateriových článků na základě cílů udržitelného rozvoje OSN. Hodnocení zahrnuje celou délku dodavatelského řetězce od dodávek a výroby surovin až po výrobu, recyklaci a konečnou likvidaci bateriových článků.

Certifikace systémů řízení společností TÜV SÜD navíc podporuje firmy a organizace, které se snaží dosáhnout souladu s požadavky zákonů a norem, optimalizovat procesy a neustále zlepšovat svou výkonnost. Systém energetického managementu s certifikací podle normy ISO 50001 může nejen snížit spotřebu energie, ale také přispět k naplnění některých cílů udržitelného rozvoje: číslo 7 (dostupné a čisté energie), číslo 11 (udržitelná města a obce), číslo 12 (odpovědná výroba a spotřeba) a číslo 13 (klimatická opatření).

Více informací o Světovém dni akreditace získáte na stránkách Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC):
https://ilac.org/news-and-events/world-accreditation-day-2021/.

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION