banner

TÜV SÜD nyní nabízí certifikaci datových center podle normy ISO/IEC 22237

V budoucnu bude možné navrhovat, stavět a provozovat datová centra po celém světě podle jednotné normy. Mezinárodní norma ISO/IEC 22237 uplatňuje integrovaný přístup a zabývá se všemi aspekty zařízení a infrastruktury datových center. TÜV SÜD nyní nabízí certifikaci podle normy ISO/IEC 22237, čímž poskytuje projektantům, investorům a nájemcům větší jistotu.


Datová centra jsou nedílnou součástí naší informační společnosti. Jak se digitalizace šíří jednotlivými ekonomikami a celou společností, neustále roste potřeba bezpečných datových center s vysokou dostupností. Kromě toho musí datová centra splňovat stále přísnější normy energetické účinnosti a udržitelnosti z hlediska efektivního využívání zdrojů.

Od roku 2015 se mohou projektanti, konstruktéři a provozovatelé v Evropě spolehnout na vodítko v podobě normy EN 50600. Tento dokument uplatňuje holistický přístup k návrhu, výstavbě a provozu datových center. Nová norma ISO/IEC 22237 nyní tento přístup přejímá a povyšuje normu EN 50600 na mezinárodní úroveň, což umožňuje plánovat, stavět a provozovat datová centra po celém světě podle stejných zásad. Projektanti tak získávají potřebný přehled jasných požadavků, nájemci důvěru v dostupnost datových center a kvalitu procesů jejich řízení; tak jsou také chráněny investice do dalšího rozšiřování této důležité infrastruktury.

 

Pokrytí kompletní infrastruktury jedním certifikátem

Datové centrum podle normy ISO/IEC 22237 musí splňovat jasné požadavky na dostupnost, úroveň zabezpečení a energetickou účinnost, které je třeba zohlednit již ve fázi návrhu a výstavby. Tyto požadavky byly definovány v sedmi částech normy:

  • ISO/IEC 22237-1: Základní pojmy
  • ISO/IEC TS 22237-2: Konstrukce budovy
  • ISO/IEC 22237-3: Napájení a rozvody
  • ISO/IEC 22237-4: Regulace prostředí
  • ISO/IEC TS 22237-5: Telekomunikační kabelová infrastruktura
  • ISO/IEC TS 22237-6: Bezpečnostní systémy
  • ISO/IEC TS 22237-7: Správa a provoz

Části 1, 3 a 4 již byly zveřejněny. Další části jsou k dispozici ve formě technických specifikací (TS) a budou zveřejňovány postupně v průběhu následujících let. Zásadní výhodou certifikace podle normy ISO/IEC 22237 je, že jediný certifikát se vztahuje na celou infrastrukturu. Je to efektivní, umožňuje to mezinárodní srovnání a vytváří to pevný smluvní základ.

TÜV SÜD má dlouholeté zkušenosti v oblasti datových center a certifikace podle normy EN 50600 – od malých zařízení až po největší datová centra (tzv. hyperscaler). Na základě těchto zkušeností odborníci vyvinuli certifikační proces podle normy ISO/IEC 22237 a mohou tuto certifikaci s okamžitou platností nabídnout na všech relevantních trzích včetně Evropy, USA, Indie a Singapuru. Jsou přesvědčeni, že certifikace podle normy ISO/IEC 22237 se brzy stane zásadním vodítkem pro rozhodování na tomto rychle rostoucím trhu, který je v oblasti kapacit datových center sužován tvrdou celosvětovou konkurencí.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION