V roce 2021 opět rekordní počet nově otevřených vodíkových čerpacích stanic

V roce 2021 bylo na celém světě uvedeno do provozu 142 vodíkových čerpacích stanic, což je opět více než kdykoli předtím. Nově bylo otevřeno 37 čerpacích stanic v Evropě, 89 v Asii a 13 v Severní Americe. Tak zní výsledek 14. ročního hodnocení H²stations.org, webových stránek společnosti Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST). Infrastruktura vodíkových čerpacích stanic je k dispozici již ve 33 zemích.

Na konci roku 2021 bylo na celém světě v provozu 685 vodíkových čerpacích stanic. Na 252 dalších čerpacích stanic již existují konkrétní plány. Za zmínku stojí vývoj ve Španělsku a na Novém Zélandu, kde napoprvé vzniklo mnoho skutečných návrhů. Nově se přidaly Maďarsko a Slovinsko, kde bylo zprovozněno po jedné vodíkové čerpací stanici. To znamená, že vodík lze nyní tankovat již ve 33 zemích.

Na konci roku měla Evropa 228 čerpacích stanic, z toho 101 v Německu. Na druhém místě v Evropě je nadále Francie s 41 čerpacími stanicemi, následuje Velká Británie s 19, Švýcarsko se 12 a Nizozemsko s 11 čerpacími stanicemi. V Asii bylo na konci roku 2021 v provozu celkem 363 čerpacích stanic: 159 v Japonsku a 95 v Koreji. 105 evidovaných čínských čerpacích stanic slouží téměř výhradně k doplňování paliva do autobusů nebo kamionů. V roce 2021 zaznamenala největší počet nových čerpacích stanic Korea: Vzniklo jich zde 36 a rozšiřuje se tu infrastruktura pro všechna vozidla s palivovými články. Z 86 čerpacích stanic v Severní Americe zaujímá i nadále největší podíl Kalifornie s 60 čerpacími stanicemi. V roce 2021 zde bylo zprovozněno 11 nových čerpacích stanic.

Interaktivní mapy lokalit a individuální hodnocení

Webové stránky H²stations.org (www.H²stations.org)

nabízejí nejucelenější přehled všech vodíkových čerpacích stanic na světě, a to jak provozovaných, tak plánovaných a odstavených, a poskytují interaktivní mapy. Nabídku informací doplňují údaje o vývoji vodíkové infrastruktury a příslušné statistiky.

Základní databáze je vedena a průběžně aktualizována od roku 2005. V současné době obsahuje podrobné informace již o téměř 1 500 čerpacích stanicích po celém světě. „Navzdory rostoucím nárokům na správu poskytujeme základní údaje na webu H²stations.org pro soukromé použití stále ještě zdarma,“ říká výkonný ředitel LBST Dr. Uwe Albrecht. „Pro profesionální použití poskytujeme licence na data včetně dalších podrobných informací o technologiích a trzích. Pro naše zákazníky vytváříme rovněž pravidelné zprávy o novém vývoji a také individuální analýzy.“

Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, holdingová společnost TÜV SÜD AG, je poradenskou společností v oblasti udržitelného zásobování energií a mobility. Svým mezinárodním klientům z obchodu a politiky poskytuje podporu v otázkách týkajících se technologií, trhů, strategie a udržitelnosti. Významné mezinárodní společnosti důvěřují spolehlivému hodnocení aktuálního vývoje a inovací v oblasti energetického managementu a mobility společnosti LBST a oceňují její rozsáhlé odborné znalosti, zejména ve všech oblastech týkajících se vodíku. Více než tři desetiletí zkušeností interdisciplinárního týmu renomovaných odborníků tvoří základ komplexní kompetence společnosti LBST. Další informace: https://www.lbst.de

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION