Světový den životního prostředí (World Environment Day)

Přidejte se k nám a oslavte Mezinárodní den životního prostředí (World Environment Day) 2022.

Světový den životního prostředí je připomínkový den OSN pořádaný vždy 5. června. Letošní téma #OnlyOneEarth zdůrazňuje důležitost harmonického soužití s přírodou udržitelným způsobem života. Životní prostředí nám poskytuje všechny naše základní potřeby, vzduch, který dýcháme, jídlo a vodu, které konzumujeme, a půdu, na které stavíme své domovy a podniky. S rostoucí lidskou činností dochází k vyčerpání přírodních zdrojů Země vlivem environmentálních dopadů, jako je znečištění, odlesňování a globální oteplování.

Je čas převzít odpovědnost za své činy tím, že budeme vědomě chránit to, co zbylo z našich zdrojů. Když si ve svých obchodních operacích a každodenních činnostech zvolíte udržitelné možnosti, přispějete tím k ochraně životního prostředí.

Podívejte se na služby v oblasti udržitelnosti, které TÜV SÜD poskytuje.

V TÜV SÜD aktivně inovujeme a nabízíme udržitelná řešení a služby, abychom vytvořili čistší a zelenější budoucnost. Do roku 2025 má TÜV SÜD za cíl transformovat naši společnost tak, aby byla připravena na udržitelnější budoucnost, což zahrnuje upřednostňování minimalizace dopadu na životní prostředí.

A jak se podílíte na ochraně naší Země vy? 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION