Press and Media

Vodík – Palivo pro zelenou budoucnost

TÜV SÜD Czech se stal členem České vodíkové technologické platformy (HYTEP), která podporuje začleňování nových technologií H2 do každodenního života. Jejím cílem je rozvíjet a podporovat vývoj vodíkových technologií na českém území.

Naše společnost pod vedením a koordinací divize Industry Services tak reaguje na celosvětový trend v této oblasti. Zároveň také pokračuje ve snaze podporovat zákazníky a partnery při vývoji nových řešení v oblasti udržitelnosti a zelené energie na celém světě.

Boj proti globálnímu oteplování a změně klimatu je výzvou, která se dotýká každého – ve všech zemích a průmyslových odvětvích. Řada států se již zavázala ke snížení spotřeby energie a souhlasila s ambiciózními cíli za účelem minimalizace jevů spojených s emisemi uhlíku. Přechod od konvenčních energií k obnovitelným, jako je větrná a solární, je však jen prvním krokem k dosažení těchto cílů.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION