Press and Media

Vodík hraje důležitou úlohu při přechodu na nové zdroje energie

Společnost TÜV SÜD se stala členem Vodíkové rady, globální iniciativy, v jejímž čele stojí ředitelé různých firem. Jako mezinárodní poskytovatel služeb v oblasti inspekcí, testování a certifikace TÜV SÜD přispěje svými odbornými znalostmi a zkušenostmi k vývoji bezpečných a spolehlivých vodíkových technologií.

Vodíková rada (Hydrogen Council) byla založena v roce 2017 na Světovém ekonomickém fóru v Davosu s cílem urychlit používání vodíku při přechodu na nové zdroje energie, a přispět tak ke splnění cílů Pařížské dohody o změně klimatu. Za tímto účelem Vodíková rada a její členové spolupracují s politickými činiteli, mezinárodními orgány a širokou veřejností po celém světě. V současnosti je členem Vodíkové rady 124 firem z více než 20 zemí, všechny tyto firmy se v oblasti využívání vodíku na různých pozicích pohybují.

„Vodík sehraje v budoucích systémech dodávek energie klíčovou roli. Jedná se totiž o velmi důležitý prvek pro plnění ambiciózních klimatických cílů v Evropě i ve světě,“ říká Reiner Block, ředitel divize Industry Service ve společnosti TÜV SÜD. „Prostřednictvím členství ve Vodíkové radě chceme přispět k dalšímu rozvoji a úspěchu vodíkových technologií a k dekarbonizaci klíčových průmyslových odvětví.“

TÜV SÜD podporuje rozvoj a používání bezpečných a spolehlivých vodíkových technologií a vodíkových řešení po celém světě. Společnost nabízí služby v celém spektru využití vodíku – od jeho výroby, přepravy a uchovávání až po použití ve výrobním průmyslu, mobilitě a energetice. V posledních desetiletích odborníci z TÜV SÜD poskytovali podporu a poradenství při přípravě a realizaci mnoha inovačních projektů v nejrůznějších částech světa.

TÜV SÜD má rovněž podíly ve společnostech Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST) GmbH a evety GmbH, které poskytují úřadům, sdružením a firmám rady a způsoby, jak projít složitým vodíkovým ekosystémem.

Ucelené informace o službách a řešeních poskytovaných společnostmi TÜV SÜD, LBST a evety v této oblasti najdete na stránkách: https://tuvsud.com/hydrogen, https://en.lbst.de/ a https://evety.com.

Další informace o Vodíkové radě jsou k dispozici na adrese https://www.hydrogencouncil.com

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION