TÜV SÜD se připojuje ke Světovému ekonomickému fóru jako partner platformy

Společnost TÜV SÜD se připojila ke Světovému ekonomickému fóru jako partner platformy, která pokrývá oblasti v rámci pokročilé výroby a zaměřuje se na čtyři iniciativy: snižování emisí CO2 ve výrobě, aditivní výrobu, index připravenosti na inteligentní průmysl a inteligentní bezpečnost v propojené výrobě. TÜV SÜD přispěje svými odbornými znalostmi v dialogu se specialisty z oblasti vědy, politiky a podnikání, vedeném o aktuálních problémech s dopady do budoucnosti, a pomůže tak najít řešení naléhavých problémů.

„Naše partnerství v platformě se Světovým ekonomickým fórem přináší jedinečnou příležitost využít naše odborné znalosti ku prospěchu veřejnosti,“ říká Walter Reithmaier, výkonný ředitel a generální ředitel produktového servisu TÜV SÜD. „Zaujímáme vedoucí role v řadě oblastí.“ Globální přítomnost společnosti TÜV SÜD a její status nestranného orgánu třetí strany umožnily jejím odborníkům nashromáždit mezipodnikové a víceodvětvové znalosti, které sahají až k zákonům a normám jednotlivých zemí. To nyní dokazuje závazek společnosti ke strategické dohodě.

S navrženými cíli, které vyžadují, aby výrobní odvětví do roku 2030 snížilo svou uhlíkovou stopu na polovinu, jsou sdílena řešení osvědčených postupů a pilotními projekty se zkouší nové přístupy ke snižování emisí uhlíku. Pro spolehlivé databáze jsou navíc nezbytným základem standardizované klíčové ukazatele výkonu. „Naše zkušenosti s mezinárodními standardy uhlíkové stopy se stanou nesmírně užitečnými při zavádění systematického hodnocení a ověřování zpráv,“ potvrzuje dr. Natalia Duque Ciceri, vedoucí globálních služeb udržitelnosti ve společnosti TÜV SÜD.

Během pandemie se aditivní výroba osvědčila, protože technologie 3D tisku byly použity k odstranění nedostatků nabídky, způsobených uzavíráním hranic nebo rostoucí poptávkou po jednotlivých produktech. Názor Gregora Reischleho, vedoucího aditivní výroby ve společnosti TÜV SÜD, je následující: „V této situaci je bezpodmínečně nutné urychlit industrializaci aditivní výroby. V současné době spolupracujeme s deseti předními výrobci na přípravě prohlášení o pozici, jehož cílem je zvýšit povědomí o nezbytných změnách mezi tvůrci politiky a v podnikatelském světě.“

Průmysl 4.0 je základním kamenem digitální transformace. TÜV SÜD aktivně podporuje iniciativu k šíření indexu inteligentní průmyslové připravenosti (Smart Industry Readiness Index, SIRI) jako mezinárodně uznávaného rámce pro transformaci Průmyslu 4.0. „Do konce roku bude společně provedeno celkem 1 000 hodnocení SIRI v TÜV SÜD, McKinsey a Siemens,“ říká dr. Andreas Hauser, vedoucí Centra excelence digitálních služeb v TÜV SÜD Asia Pacific. Posouzení SIRI stanoví úroveň vyspělosti podniku, a pomůže tak společnostem stanovit měřítko změn v jejich výrobních operacích a prohloubit jejich znalosti klíčových zásad, z nichž vychází Průmysl 4.0.

Inteligentní bezpečnost je hlavní hnací silou inteligentních továren, ve kterých je zavedena samoorganizující se výroba, která poskytuje přizpůsobení – nebo „dávku velikosti jedna“ – na vyžádání. Přidání nových modulů do výrobních systémů dříve vyžadovalo přehodnocení bezpečnosti celé výrobní sítě. „Automatizací tohoto procesu jsou nyní minimalizovány prostoje, ale přitom lze zachovat vysoké bezpečnostní standardy beze změny,“ vysvětluje dr. Detlev Richter, globální vedoucí Industrial Products a vedoucí pokročilé výroby při TÜV SÜD, a dále poznamenává: „Standardizovaná sémantika neutrální vůči prodejci je nezbytný základ komunikace mezi moduly.“

O SVĚTOVÉM EKONOMICKÉM FÓRU

Světové ekonomické fórum, které se zavázalo zlepšovat stav světa, je mezinárodní organizace pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Fórum zapojuje přední politické, obchodní a další vůdčí osobnosti do formování globálních, regionálních a průmyslových agend.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION