Press and Media

Nedestruktivní zkoušení kovových materiálů a svarových spojů při údržbě a revizích

S nedestruktivním zkoušením se lidé většinou setkávají při výrobě nových komponent, výrobků a konstrukcí, ale neméně důležité je také nedestruktivní zkoušení kovových materiálů a svarových spojů při údržbě a revizích. Jednou z nejčastějších chyb, kterou provozovatelé svých závodů, ale i stát jako vlastník mostních a jiných konstrukcí, dělají, je to, že podceňují vliv jejich stárnutí na bezpečnost při používání a provozu. Následkem čehož pak mohou být fatální stavy, kdy se tyto konstrukce zhroutí a dojde k poškození jiných částí, které konstrukce podpírá. V případě mostních konstrukcí může dojít i ke zraněním a v nejhorších případech i ke ztrátám na životech. Předcházet těmto událostem lze prováděním pravidelných revizí ocelových konstrukcí dle normy ČSN 73 2604. Společnost TÜV SÜD Czech tyto revize nabízí jako součást komplexní služby.

Aby však životnost konstrukce byla co nejdelší, musí se začít již při její výrobě. Při výrobě ocelových konstrukcí se mohou vyskytnout vady, které nejsou viditelné, zejména pokud se jedná o vady ve svarových spojích. Tyto vady, pokud nejsou odhaleny včas, mohou mít za následek pozdější nežádoucí stavy konstrukce, deformaci nebo porušení spojů. Aby se těmto rizikům zabránilo, je možné zjistit výsledný stav svarů ve výrobě pomocí nedestruktivních zkoušek. Tyto zkoušky zjistí možné vady, které se mohou vyskytovat na povrchu nebo uvnitř svarů.

 V provozu ocelových konstrukcí nevznikají vady pouze ve svarových spojích, ale dochází též k úbytku materiálu v rámci jeho degradace vnějším vlivem. Proto je třeba následně zjistit informace o povaze a pevnosti materiálu ocelové konstrukce nebo ověřit možné vnitřní a vnější nehomogenity materiálu či tloušťky částí ocelové konstrukce nebo povrchové ochrany. Toto lze rovněž zjistit pomocí nedestruktivního zkoušení.

NDT

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION