Audit Services

Kybernetická bezpečnost: TÜV SÜD spolupracuje na školení pro automobilový průmysl

TÜV SÜD divize Mobility oznamuje novou spolupráci v oblasti školení na téma kybernetické bezpečnosti pro automobilový průmysl s organizací SAE International. Půjde o druhé významné partnerství mezi americkou asociací automobilových inženýrů a TÜV SÜD divizí Mobility od dubna 2019, kdy obě organizace spojily své síly a založily Mezinárodní alianci pro testování a standardizaci mobility (IAMTS).

Dnešní vozidla se při svém provozu stále více spoléhají na konektivitu a automatizaci. Vzhledem k tomu se kybernetická bezpečnost stala pro automobilový průmysl klíčovou výzvou. V reakci na tuto skutečnost TÜV SÜD divize Mobility ve spolupráci s organizací SAE International pořádá v souladu s normou ISO/SAE 21434 školicí seminář s názvem „Základy kybernetické bezpečnosti v automobilovém průmyslu“. Seminář je určen všem, kdo pracují v oblasti kybernetické bezpečnosti v automobilovém průmyslu a v oblasti řízení, inženýrství a auditu v automobilovém průmyslu, a identifikuje nezbytné základní principy boje proti kybernetickým rizikům.

„Automobilový průmysl musí začít povinně dodržovat nové předpisy o kybernetické bezpečnosti a pochopit a zohlednit související požadavky již ve fázi vývoje. Důkladné porozumění předpisům je zásadní a je základem těchto opatření. Školicí seminář představuje první krok k zahájení tohoto procesu dodržování předpisů,“ říká Alexander Kraus, senior viceprezident divize Mobility TÜV SÜD a výkonný předseda Mezinárodní aliance pro testování a standardizaci mobility (IAMTS).

„Nové normy a předpisy jsou klíčové pro udržení bezpečnosti v životním cyklu vozidel a v dodavatelském řetězci. Pro dodavatele je zásadní, aby pochopili základní principy, na kterých normy stojí, a byli obeznámeni s tím, jak je aplikovat v praxi,“ radí John Tintinalli, ředitel pro inovace a rozvoj podnikání SAE International.

„Kybernetická bezpečnost musí hrát v životním cyklu automobilů zásadní roli, pokud mají řidiči svým vozidlům důvěřovat. Partnerství se SAE nám umožní poskytnout našim zákazníkům vysoce kvalitní školení, které bude vycházet z nejnovějšího stavu techniky a také z bohatých zkušeností naší společnosti v oblasti poradenství a auditu,“ potvrzuje Jörg Schemat, generální ředitel TÜV SÜD Akademie.

Předpisy a normy pro kybernetickou bezpečnost v automobilovém průmyslu

Školení představí kontext a požadavky zákonů, předpisů a norem se zaměřením na ustanovení UNECE WP 29 a ISO/SAE 21434. Poskytne účastníkům základní znalosti potřebné k plnění nadcházejících zákonných povinností týkajících se kybernetické bezpečnosti v automobilovém průmyslu. Jedná se o významný příspěvek ke zvýšení bezpečnosti vozidel a jejich součástí a k zajištění úspěšnosti žádostí o schválení typu sériově vyráběných vozidel. Školiteli kurzu jsou odborní lektoři společnosti TÜV SÜD. Dvoudenní seminář lze objednat buď on-line, nebo jako prezenční akci, po jehož skončení obdržíte osvědčení o účasti od TÜV SÜD Akademie. K účasti není potřeba žádná specifická kvalifikace. Kurz bude probíhat v němčině a školicí materiály budou k dispozici v angličtině. Další informace a podrobnosti o tom, jak se přihlásit do aktuálních kurzů, naleznete na webu: www.tuvsud.com/akademie/automotive-cyber-security.

o sae international

SAE International je celosvětové sdružení, jehož cílem je rozvíjet znalosti a řešení v oblasti mobility ve prospěch lidstva. Zapojením téměř 200 000 inženýrů, technických odborníků a dobrovolníků propojujeme a vzděláváme odborníky na mobilitu, abychom umožnili bezpečná, čistá a dostupná řešení mobility. Vycházíme ze dvou priorit: podporujeme celoživotní vzdělávání profesionálů v oblasti inženýrství mobility a stanovujeme standardy pro inženýrství v oboru. Usilujeme o lepší svět prostřednictvím činností naší filantropické nadace SAE Foundation včetně oceňovaných programů, jako jsou A World In Motion® a Collegiate Design Series™. Více informací naleznete na webu www.sae.org.

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION