Audit Services

Hurá do skateparku

Skateboarding je díky rozmanitým provedením jednotlivých manévrů na různých terénech stále populární. Kdo své prkno ovládá a je sportovně zdatný, je ve skateparku jako doma. Města a vesnice uznaly, že když veřejná prostranství cíleně zpřístupní pro provozování sportu, mohou volnočasovou zábavu usměrňovat. Provozovatelé těchto zařízení i skateparků jsou samozřejmě zodpovědní za jejich bezchybný stav. Čeho si musí být uživatelé vědomi, vysvětluje Roland Zwickl, inženýr a odborník na hřiště ze společnosti TÜV SÜD Product Service v Mnichově.

Čím hezčí bude počasí, tím více mladistvých bude ve skateparcích nacvičovat skoky, cool manévry a stylové otočky. To, co z pohledu diváků vypadá velkolepě, vyžaduje od jezdců spoustu dovedností. Kontrola těžiště těla funguje pouze s akrobacií, smyslem pro rovnováhu, napětím těla, koordinací a skokovými schopnostmi. Tomu všemu ale předchází mnoho hodin tréninku. Teprve ten, kdo si je na prkně jistý, umí zatáčet a brzdit, může vyzkoušet skatepark. Parky však v sobě skrývají riziko nehod. Nejlepší ochranou je reálný odhad vlastního umu a osvojení si potřebných znalostí jízdy. K větší bezpečnosti také přispívá ochranné vybavení, jako jsou helma a chrániče kolen a loktů.

Vybavení skateparku

U-rampa je asi nejznámější, ale zkušené skaterky a skateři budou rovněž vyhledávat raily, curby, ledge a minirampy. Jedná se o repliky obrubníků, schodů, říms nebo kolejnic, po nichž se na prknech jezdí. Skatepark většinou nabízí různé varianty a stupně obtížnosti.

Užitečné informace k zajištění bezpečnosti

Pravidelná kontrola skateparků zřetelně snižuje riziko úrazu. K tomu Roland Zwickl dodává: „Pravidelné kontroly areálu jsou pro provozovatele zcela zásadní. Veškeré plochy musí být udržovány v čistotě a vývěsní tabule s nejdůležitějšími základními pravidly má zajistit vhodné chování všech uživatelů.“

Už první pohled toho o zařízení hodně prozradí. V hojně užívaném skateparku nejsou žádné odpadky, stejně tak se smetí neválí na zemi nebo na dráze a všechny prvky jsou pevně ukotveny bez chybějících dílů nebo uvolněných šroubů. Nicméně by si skateři ale měli například dávat pozor na nebezpečné hrany a rohy, kde by se mohli zranit. „Veřejná prostranství jsou vystavena větru a vlivům počasí, a proto musí být podle požadavků komunity testována nezávislou zkušební institucí,“ vysvětluje odborník. „Kdo objeví jakékoliv poškození, měl by ihned kontaktovat příslušné správce – nejčastěji obce nebo města.“

Znaky bezpečného zařízení

Pokud je možná výška pádu větší než jeden metr, jsou požadována ochranná zařízení proti pádu ve výšce minimálně 1,2 metru. Curby a ledge by měly být opatřeny profily na ochranu hran. Volně stojící prvky by měly mít kolem sebe dvoumetrový bezpečný prostor bez překážek.

Odborníci TÜV SÜD provozovatelům skateparků radí a podporují je, aby splňovali normu ČSN EN 14974. Ta reguluje tři druhy kontrol. Kontroly se provádí v různých cyklech. Provozovatel nebo jiná odpovědná osoba zajišťují týdenní vizuální kontrolu. Dalším pravidelným testem je kontrola funkčnosti. Provádí ji za jeden až tři měsíce provozovatel nebo jiná kompetentní osoba. Odborníci přebírají hlavní kontrolu každý rok a na začátku sezony prověřují způsobilost zařízení k provozu.

Vyrazit lze s vhodným prknem a bezpečnostním vybavením. Skateparky jsou k dispozici zdarma v provozní době stanovené provozovatelem. Ve frekventovaných dnech je nutná vzájemná ohleduplnost. Také by se mělo kontrolovat, zda je prkno k užívání vhodné.


Přehled bezpečnostních aspektů:

  • Všímejte si celkového stavu prostranství.
  • Vždy zhodnoťte stav jednotlivých prvků.
  • Pravidelně své prkno a bezpečnostní vybavení kontrolujte.

skateparky

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION