Press and Media

Systémy managementu hospodaření s energií v roce 2021

TÜV SÜD běžně poskytuje veškeré potřebné informace pro efektivní provozování a řízení systému hospodaření s energií (EnMS), jež našim zákazníkům umožní zavést tyto procesy hospodaření s energiemi do svých firem, a snížit tak (v závislosti na odvětví a energetickém systému) spotřebu energie až o 20%. Jedná se o mezinárodně uznávaný systém pro hospodaření s energií – ISO 50001.

Také v roce 2021 platí, že organizace, které mají certifikovaný systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2019, plní požadavek §9 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, který jinak ukládá podnikatelům splňujícím definované podmínky zpracovat každé 4 roky energetický audit.

Během roku 2020 ovšem nastaly v této oblasti některé významné změny. Především začal platit novelizovaný zákon 406/2000 Sb., který upravuje podmínky, při jejichž splnění musí organizace zpracovat energetický audit, pokud nemá certifikovaný systém managementu hospodaření s energií. Nově musí energetický audit zpracovávat také každý podnikatel, který má dva po sobě jdoucí kalendářní roky spotřebu energie vyšší než 5 000 MWh/rok. Do této spotřeby se navíc započítává i spotřeba pohonných hmot pro automobily, což ve výsledku znamená, že organizací s povinností zpracovat energetický audit bude podstatně více než před rokem 2020, kdy byl tento limit na hodnotě cca 9 700 MWh/rok.

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií také mění podmínky pro povinnost zpracovat kontrolu systémů vytápění (dříve kontrolu kotlů) a systémů klimatizace. Příslušné vyhlášky upravující detaily a způsob provádění těchto kontrol dosud nevyšly ve sbírce zákonů, takže je nebytné tuto situaci sledovat a po jejich vydání na nové požadavky reagovat. Zákon například požaduje zpracování kontroly systémů klimatizace až od hodnoty jmenovitého příkonu klimatizace 70 kW, ovšem očekává se, že podle příslušné vyhlášky se budou výkony jednotlivých klimatizačních zařízení, která pracují pro jednu budovu, sčítat.

V roce 2020 bylo též nutné posuzovat certifikované systémy managementu hospodaření s energií podle nové normy ČSN EN ISO 50001:2019. Všichni klienti certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech již na zmíněnou normu přešli. Tato norma upřesňuje některé požadavky, zejména způsob hodnocení energetické hospodárnosti, jenž musí zcela jednoznačně zahrnovat i přepočet příslušných indikátorů energetické hospodárnosti na různé podmínky, za kterých byla energie užívána (tzv. normalizace). Zde se ukázal jako velice užitečný přístup auditorů TÜV SÜD Czech, kteří svými doporučeními vedli certifikované organizace k nastavení procesu normalizace hodnot již v rámci auditů prováděných podle předchozího vydání normy.

Přechod našich klientů na novou normu byl proto také poměrně úspěšný. Po této zkušenosti můžeme konstatovat, že nová norma je celkově přínosná, snáze se při auditu hodnotí plnění jednotlivých požadavků, dále je srozumitelnější, což organizacím zavést a udržovat systém managementu usnadňuje. 

Zkušenosti našich auditorů z posledních dvou let také ukazují, že je při udržování systémů managementu hospodaření s energií obecně velmi vhodné zvažovat také spolupráci s energetickými specialisty, definovanými zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií. Tato spolupráce ve většině případů umožňuje dobře zvládnout zejména hodnocení energetické hospodárnosti včetně tzv. normalizace. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že tito specialisté většinou nemají přesné a ucelené informace z oblasti systémů managementu, a proto je vhodné s nimi spolupracovat pouze v dílčích oblastech systémů managementu.

EnMS

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION