Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Pozvánka na webinář: bezpečnost dětských hřišť

V návaznosti na aktualizované vydání normy ČSN EN 1176-7:2020 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 7: Pokyny pro instalaci, kontrolu, údržbu a provoz a požadavků na provádění ročních hlavních kontrol na dětských hřištích uvedených v čl. 6.1 písm. bychom vás rádi pozvali na webinář společnosti TÜV SÜD Czech na téma Bezpečnost dětských hřišť.

Termín: 12.05.2021 od 9 hodin

Cena: 4500,- CZK + DPH

Webinář bude zaměřen zejména na uvádění hřišť do provozu po instalaci a také kontroly při provozování. Požadavky znalostí kontrolorů, inspektorů budou ověřovány ve smyslu technické normalizační informace (TNI) CEN/TR 17207:2018 pro odbornou úroveň 3 H (High, vysoká). d) normy připravujeme. Semináře budou zakončené odbornou zkouškou pro Odborně způsobilé osoby pro provádění uvedených kontrol.

Zaregistrujte se

Pro další informace kontaktujte Libora Grygerka na e-mailu: libor.grygerek@tuvsud.com

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa