FSC®/PEFC™ je vstupenkou do zdravého lesa a šetrných nábytkářských firem

Věděli jste, že metr krychlový dřeva absorbuje 900 kg CO² (oxid uhličitý), a naopak metr krychlový betonu znamená vyprodukovaných 140 kg CO²? Právě dřevo a další přírodní materiály hrály v historii před všemi průmyslovými a jinými revolucemi hlavní roli ve výrobě. Postupem času, spolu s modernizací a masivními lidskými zásahy, se z nich pak stala vzácnost, kterou musíme chránit.

Jednou z cest, jak pomáhat naší planetě se uzdravit, je certifikace lesního hospodaření a následně zpracovatelského řetězce dřeva. Dvěma ve světě dominantními systémy jsou FSC® a PEFC™. Forest Stewardship Council® (FSC) vzniknul v roce 1993 z potřeby sjednotit do té doby velmi nepřehledné snahy o verifikaci/certifikaci trvale udržitelného či odpovědného lesního hospodaření a garanci původu výrobků z ekologicky šetrně, sociálně prospěšně a ekonomicky životaschopně obhospodařovaných lesů. Většina dalších certifikačních systémů včetně sytému Program for Endorsement of Forest Certification Schemes (dříve Pan European Forest Certification) vznikly později (PEFC™ v roce 1998) v reakci na rozmach systému FSC s cílem hájit zájmy vlastníků lesů a dřevařského průmyslu před moderními snahami a zájmem veřejnosti o změnu statusu quo v lesním hospodaření v různých částech světa.

Certifikace FSC® a PEFC™ jsou ale užitečné i jinak. Z pohledu výrobců ze dřeva a papíru totiž mohou otevřít dveře k zajímavým obchodním příležitostem. Certifikace FSC® a/nebo PEFC™ totiž vyžadují některé velké firmy včetně nábytkářských.

Certifikacemi obou systémů se zabývá několik společností. Jednou z těch nejznámějších je TÜV SÜD, stále jediná certifikační autorita s akreditací na FSC v ČR (FSC® Certification Body - A000530). Českému zastoupení TÜV SÜD se dokonce podařilo v ČR vytvořit v rámci speciální skupiny kompetenční centrum FSC pro celý svět. Právě Česká republika pak patří spolu s Německem, Čínou a Vietnamem mezi nejdůležitější světové trhy pro TÜV SÜD a certifikaci FSC. 36 auditorů TÜV SÜD (z toho 4 v ČR) zatím vydalo ve světě přes 1000 certifikátů FSC. V ČR je TÜV SÜD se ¼ podílem jedničkou na trhu. Mezi jejich významné zákazníky patří firmy jako Drylock Technologies s.r.o., TON a.s., STABILA ČR, s.r.o., SAPELI, a.s., Smurfit Kappa Czech s.r.o., Schwan - STABILO ČR, s.r.o., EYELEVEL s.r.o., ESCO CZ PRODUCTION s.r.o. nebo POKART, spol. s r.o.

Udržovat akreditace pro tyto systémy není samozřejmá rutina, ale neustálé vzdělávání se a pečlivý dozor nadřízených institucí. V roce 2020 TÜV SÜD úspěšně absolvovalo „office audit“ pro získání reakreditace FSC od společnosti ASI – Assurance Service International (Bonn, Německo). Podařilo se také schválit vlastní vzdělávací program PEFC™ (TRP – Training recognostion programe) společností PEFC™ International (Ženeva, Švýcarsko). Plány na letošní rok pak plynule navazují: dokončit reakreditaci FSC a získat nové osvědčení o akreditaci na dalších 5 let (od června 2021, vydává ASI) a úspěšně rozšířit akreditaci PEFC™ o nové PEFC™ standardy, platné od února 2020 (vydává ČIA – Český institut pro akreditaci).

Ať už je vám, jakožto spotřebiteli nebo našemu zákazníkovi, blíže FSC nebo PEFC™, s TÜV SÜD máte jistotu, že certifikace obou systémů bude ve správných rukou.

Více o nabízených službách FSC® zde

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION