Nové výzvy automobilového průmyslu

V oblasti automobilového průmyslu se aktuálně hovoří o ambiciózních opatřeních Evropské unie směrem k dlouhodobému snižování emisí skleníkových plynů, na jaře letošního roku tlak vystupňovala ekonomická situace v návaznosti na anti-COVID opatření.

V oblasti bezpečnosti vozů je na starém kontinentu hlavním motorem inovací organizace EuroNCAP. V pravidelných cyklech posouvá hranice a zpřísňuje tak požadavky jak v oblasti pasivní bezpečnosti, tak v bezpečnosti aktivní či přidává nové oblasti hodnocení a podněcuje tak vývoj k bezpečnějším vozidlům. V reakci na nelehkou stávající situaci v automobilovém průmyslu byly posunuty požadavky, které měly platit v roce 2022 o 12 měsíců až do roku 2023. To se týká zejména systémů nouzového brzdění a řízení a dává výrobcům více prostoru systémy vyvinout s patřičnou provozní spolehlivostí.

Aktivní bezpečnost se posouvá směrem ke konektivitě, automatizaci a umělé inteligenci, na což reaguje i systém předpisů pro homologace vozidel EHK-OSN. Čerstvou novinkou po červnovém jednání skupiny pro harmonizaci technických požadavků WP.29 v Ženevě (požadavky na konstrukci vozidel) je přijetí tří nových předpisů:

  • Prvním je předpis pro hodnocení automatizovaného systému pro udržení v jízdním pruhu – „ALKS“, jenž jako první vůbec zavádí požadavky na systémy úrovně L3 podle SAE. Takový systém umožňuje řidiči za určitých okolností nesledovat provoz. V současnosti je navržen pro provoz na komunikacích se stavebně odděleným protisměrem a do 60 km/h, tj. pro jízdu v dopravní zácpě na dálnici. V budoucnu se předpokládá pokrytí standardních dálničních rychlostí do 130 km/h. Systém je třeba hodnotit s ohledem na požadavky jak provozní bezpečnosti („SOTIF“ ála ISO 21448), tak bezpečnosti funkční, tj. je třeba zpracovat bezpečnostní koncept vč. analýzy rizik ála ISO 26262. Nově se zde pro postihnutí velkého množství možných vstupů počítá také s uplatněním počítačových simulací.

  • Dalším očekávaným krokem je pak přijetí předpisu pro kybernetickou bezpečnost, jenž si klade za cíl posuzovat úroveň ochrany systémů vozidla a jeho funkcí před kybernetickým útokem, vč. tzv. „backend“ systémů. Tato nová disciplína je očekávána jako povinná pro nové typy vozidel od 6.7.2022 prostřednictvím nového Nařízení (EU) 2019/2144 o všeobecné bezpečnosti. Předpis pak posouvá procesní požadavky na systém kvality výrobce na další úroveň, kde kvalifikace systému managementu kybernetické bezpečnosti je nedílnou součástí vystavení homologace typu vozidla.

  • Souvisejícím předpisem je pak soubor požadavků na bezpečnost a integritu systému aktualizací softwaru vozidel, zejména pak vzdálených aktualizací. Ekvivalentně ke kybernetické bezpečnosti je i zde pro homologaci typu vozidla třeba prokázat dostatečnou připravenost výrobce na úrovni managementu procesů.

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION