Mobility and Automotive Services

Konference MobilitySympo 2020

Ve dnech 4. a 5. listopadu se konala konference MobilitySympo 2020 pořádaná Českou automobilovou společností (ČAS) ve spolupráci s ČVUT v Praze. Hlavními tématy byly novinky v oblastech klasických a alternativách pohonů, automatizované mobility a dopravní politiky.

 

MobilitySympo navazuje na tradici konferencí AutoSympo pořádaných od 80. let minulého století. MobilitySympo se stalo místem setkání odborníků působících v oblasti vývoje a provozu motorových a železničních vozidel i z širší oblasti mobility. Druhou novinkou, kterou organizátoři v letošním roce představili, byla on-line forma konference, jíž si vyžádala současná epidemiologická situace.

 

První den konference představil formou krátkých prezentací výsledky výzkumu projektu Národního centra kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky. Výzkum se zaměřil na oblasti klasických i alternativních pohonů a dále na převody, podvozky, bezpečnost nebo vozidlovou elektroniku.

 

Program druhého dne se soustředil na témata automatizované mobility, alternativních pohonů a dopravní politiky. V prvním bloku se účastníci seznámili s aktuálním stavem rozvoje autonomního řízení v ČR a poslechli si odborné názory Dr. Václava Kobery z Ministerstva dopravy ČR, aktuality Národního plánu čisté mobility od Martina Voříška z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a stav a trendy v registracích vozidel od Josefa Pokorného ze Sdružení dovozců automobilů. Blok zakončila přednáška Dr. Davida Černého o etice v souvislosti s autonomními vozidly.

V druhém bloku vystoupil Prof. Jan Macek z ČVUT s přehledem synergie výzkumu silničních a železničních vozidel, kterého následoval Jan Plomer z ČD. Jan Vodstrčil ze společnosti IVECO představil vliv legislativy na vývoj vozidel. Marek Vanžura z CDV poté představil Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla a konferenci zakončil Edgar Martinez s přednáškou o asistentu, který přebírá řízení v případě rozptýlení řidiče.

 

MobilitySympo se letos chlubí vysokou návštěvností dosahující stovky účastníků. Díky své kvalitě si konference opakovaně získala status partnerské akce Mezinárodní federace automobilových inženýrů a techniků FISITA a podporu Sdružení automobilového průmyslu. Česká automobilová společnost zve odbornou veřejnost na další akce: FISITA Web Congress 2020, který bude zahájen dne 24. 11. 2020 a bude mít opět on-line formát, (bližší informace naleznou zájemci na www.fisita2020.com) a mezinárodní FISITA Congress 2021, který se bude konat 13. - 18. září 2021 v pražské O2 Aréně.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION