BREXIT: Podmínky dovozu výrobků do Velké Británie od 1.1.2021 (UKCA)

Rádi bychom Vás upozornili na blížící se konec tzv. přechodného období v rámci procesu „Brexit“.

Od 1.1.2021 opustí oficiálně Velká Británie společenství EU a stane se vůči Unii třetí zemí ve smyslu importu a exportu zboží. Znamená to tedy, že od začátku příštího roku výrobky uváděné na trh ve Velké Británii budou muset splňovat technické požadavky dle britské legislativy.

Výrobky, které jsou povinně posuzované třetí stranou, budou nést nově označení „UKCA“ (UK conformity assessed). Britské úřady a orgány dozoru nad trhem budou v některých případech dočasně akceptovat označení CE na již posouzených výrobcích určených pro britský trh, ale jen po časově omezenou dobu, a to do 31.12.2021. Tento přístup bude ovšem platit pouze pro určité skupiny výrobků a za podmínky, že nedojde k žádné změně příslušné legislativy vztahující se na daný výrobek, a to ani ze strany EU ani ze strany VB. V opačném případě bude nutné výrobek znovu posoudit orgány akreditovanými organizací UKAS, zda výrobek splňuje technické požadavky dle britské legislativy a označení CE na výrobku již nebude možné použít ani do výše uvedeného termínu.

Samozřejmě tato pravidla se mohou změnit v případě, že bude uzavřena dodatečná dohoda mezi VB a EU řešící vzájemné uznávání certifikací, což se ovšem v současné době jeví velmi nepravděpodobné. V případě, že tedy vyvážíte své zboží (např. strojní zařízení) do VB, a tudíž se Vás daná problematika týká, jsme Vám připraveni ve spolupráci s našimi britskými kolegy při posouzení shody (UKCA) pomoci, a umožnit Vám tak vstup na tamní trhy v nadcházejících letech.

Brexit a proces certifikace UKCA

Skupina TÜV SÜD Vám pomůže s certifikací UKCA, kontaktujte nás. 

Bližší informace naleznete na níže uvedeném webu Vlády UK.
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-mark-from-1-january-2021

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION