Audit Services

Audit hygienického konceptu provedený experty

Kvůli koronavirové pandemii jsou společnosti povinny vyvíjet hygienické koncepty na ochranu zaměstnanců a zákazníků před infekcemi. Prověřujeme realizovaná opatření, identifikujeme potenciál pro zlepšení, a zajišťujeme tak bezpečný provoz.

 

Plexisklo, povinnost používat roušky a dezinfekční prostředky: hygiena je hlavním tématem ve všech hospodářských odvětvích. Ať se jedná o maloobchod, pohostinství, průmyslovou výrobu, realitní sektor nebo automobilovou branži – je tu koronavirová pandemie a provozy musí zajistit, aby jejich zaměstnanci a zákazníci byli co nejlépe chráněni před infekcí. Utlumení pandemie a ochrana zdraví obyvatelstva jsou proto deklarovaným cílem také pro hospodářství. A to za aktuálně beztak značně zpřísněných podmínek.

 

Individuální hygienické koncepty

Je nutné, aby každá jednotlivá společnost vyvinula individuální hygienický koncept a realizovala cílená opatření umožňující zachování obchodního provozu a zaručující ochranu zdraví zaměstnanců, zákazníků a třetích osob. Přitom nejde pouze o ochranná opatření v kontaktu se zákazníky a předpisy o dodržování rozestupů, nýbrž také o úklid a dezinfekci sanitárních zařízení, kontaktních ploch a společných prostor, prostorové řešení pracoviště, eventuální ochranné prostředky, školení zaměstnanců a postup v případech podezření. Pro přiměřenou úpravu hygienických nařízení a pravidel chování mohou odpovědní pracovníci využít různá nařízení a dostupné informace, například doporučená ochranná opatření státu a spolkových zemí, požadavky na hygienu stanovené Spolkovým ministerstvem práce a sociálních věcí ve standardu bezpečnosti práce SARS-CoV-2 a požadavky Světové zdravotnické organizace (WHO). Kromě toho by měly být v rámci hygienického konceptu přiřazeny různé odpovědnosti a měla by být jasně upravena komunikace.

 

Hygienické audity TÜV SÜD

Na základě platných nařízení a směrnic a v kombinaci s rozsáhlým praktickým know-how ohledně hygienických standardů vyvinuli experti TÜV SÜD v rámci auditorských služeb TÜV SÜD speciální hygienické audity v souvislosti s koronavirem a rozsáhlý seznam kritérií. Naši odborní experti prověřují, zda společnosti řádně realizovaly a dodržují nutná hygienická opatření. Dále identifikují potenciály pro zlepšení.

 

Před každým jednotlivým hygienickým auditem – ať už v maloobchodě, gastronomii a hotelnictví, autosalonech, dílnách, ve výrobních závodech nebo v kancelářských budovách – přizpůsobí auditoři společnosti TÜV SÜD Management Service seznam kritérií přesně na míru dané společnosti a situaci a rozšíří ho o individuální požadavky zákazníka a požadavky specifické v příslušném oboru. Také se zohledňují zejména procesy typické v příslušném oboru a prostředí. Při hygienickém auditu se zkušení auditoři zaměřují na hygienický koncept a zavedená opatření na místě a posuzují jejich dodržování. Hodnotí se hlavně následující aspekty:

  • Ochrana zdraví a hygienická opatření pro zaměstnance a zákazníky, resp. ve vzájemném kontaktu
  • Dodržování nařízení a směrnic
  • Závazek vrcholového managementu
  • Vyjasnění odpovědností
  • Interní a externí komunikace.

Auditovaný hygienický koncept

Firmy následně obdrží podrobnou zprávu o auditu, která poskytne přesný přehled o konkrétním stavu hygieny provozu. Na základě seznamu opatření lze jednoduše realizovat identifikované potenciály pro zlepšení. Aby mohly společnosti svůj závazek také demonstrovat a pádně doložit zaměstnancům a zákazníkům, obdrží na závěr shrnutí dosaženého výsledku formou zprávy o auditu, kterou mohou umístit na vývěsce. Tuto zprávu, která jasně komunikuje kvalitu, bezpečnost a v neposlední řadě závazek firmy k utlumení pandemie, lze vyvěsit v prodejních nebo jiných prostorech.

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION