NÁŠ ZÁVAZEK VŮČI SPOLEČNOSTI A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Dosahování společného cíle pro všechny

Dosahování společného cíle pro všechny

NADACE TÜV SÜD: VÁŠEŇ PRO TECHNOLOGII, která inspiruje

Závazek TÜV SÜD ke společnému dobru má mnoho podob od darů a možností spolupráce až po naše vlastní projekty a iniciativy. Zvláštní oblastí zájmu je podpora odborné přípravy a vzdělávání mladých lidí v technických a vědeckých oblastech. Tyto projekty jsou iniciovány jak Nadací TÜV SÜD, tak i přímo členskými společnostmi skupiny TÜV SÜD.

Nadace TÜV SÜD je jedním ze dvou vlastníků společnosti TÜV SÜD AG. Nadace po celém Německu financuje celou řadu projektů zaměřených na vzdělávání a školení mladých lidí v oblasti STEM (věda, technologie, strojírenství, matematika). Všechny aktivity nadace směřují k celkovému cíli, kterým je vzbudit mezi mladými lidmi nadšení pro moderní technologie a přírodní vědy. Od svého založení v roce 2009 investovala nadace TÜV SÜD do těchto sociálních projektů celkem přibližně 4,5 milionů eur. Většina finančních prostředků Nadace pochází z dividend společnosti TÜV SÜD AG a z darů od společností ze skupiny TÜV SÜD. Více informací naleznete na webových stránkách Nadace TÜV SÜD, které naleznete v němčině zde.

 

 

NAŠE AKTIVITY PRO UDRŽITELNOST  

Náš závazek vůči životnímu prostředí a společnosti se odráží v iniciativách, které podnikají naši zaměstnanci v rámci každodenních operací společnosti, a to od přijímání diverzity až po osvojování postupů šetrných k životnímu prostředí. Prostřednictvím svých akcí podporujeme dosažení Cílů udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů a jsme odhodláni sdílet své znalosti a zkušenosti, abychom společně vytvářeli lepší a udržitelnější budoucnost. Naším cílem je zajistit bezpečný, zabezpečený a udržitelný globální rozvoj společnosti a životního prostředí. 

 • Žádný hlad

  Nulový hlad

  • TAFELN – Potravinové banky pomáhající potřebným v Německu: Každý den se v Německu vyhodí mnoho tun zcela poživatelných potravin – a mnoho lidí zde zároveň žije v chudobě. Die Tafeln, charitativní organizace, která působí po celém Německu, se snaží tuto žalostnou situaci zvrátit. Její dobrovolníci shromažďují vyhozené potraviny bezchybné kvality, které by jinak byly určeny k likvidaci, a rozdávají je lidem v nouzi. V roce 2020 společnosti skupiny TÜV SÜD podporovaly činnost organizace Tafel Deutschland jako zastřešující organizace a také činnost regionální potravinové banky Fildertafel ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.
 • Dobré zdraví a duševní pohoda

  Dobré zdraví a pohoda

  • V roce 2020 poznamenaném pandemií jsme dále zesílili svou podporu iniciativ pro zlepšení situace nemocných v nouzi a dobrovolnické práce. Projekty s úzkými vazbami na naši roli ve společnosti jako poskytovatele technických služeb navíc i nadále tvoří ústřední pilíř sociální angažovanosti společnosti TÜV SÜD.

 • Rovnost pohlaví

  Rovnost pohlaví

  • Charta rozmanitosti: Jsme přesvědčeni, že rozmanitost výrazně přispívá k úspěchu společnosti TÜV SÜD a že společnosti s rozmanitou pracovní silou jsou úspěšnější při řešení demografických a ekonomických výzev. Na důkaz uznání a podpory této rozmanitosti podepsala společnost TÜV SÜD Chartu rozmanitosti a připojila se tak k největší německé podnikové iniciativě na podporu rozmanitosti. Podmínky této charty jsou zaměřené na vytvoření pracovního prostředí bez předsudků. Všichni zaměstnanci musí být respektováni bez ohledu na své pohlaví, národnost, etnický původ, víru, přesvědčení, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci nebo identitu. Více informací naleznete zde
  • Síť žen: Síť žen je lokální iniciativa, která podporuje rozvoj zaměstnankyň v rámci společnosti TÜV SÜD. Tato síť, kterou iniciovala skupina žen odhodlaných bojovat za práva ostatních žen v rámci organizace, má podporu několika místních velvyslankyň. Nabízí ženám a mužům v celé organizaci celou řadu iniciativ včetně mentoringu, koučování, sociálních sítí, školení a externích sítí s podobně smýšlejícími lidmi. Více informací naleznete zde.   
 • Dostupná a čistá energie

  Dostupná a čistá energie

  • Solární energie: Zavedení vlastní výroby energie a omezení spotřeby elektřiny z externích zdrojů bylo cílem nového fotovoltaického systému s výkonem přibližně 94 kW, který byl uveden do provozu v létě 2020 v laboratoři elektromagnetické kompatibility (EMC) společnosti TÜV SÜD v bavorském městě Straubing. 
  • Zelená energie: V roce 2020 bylo 86 % energie využívané společností TÜV SÜD v Německu „zelená“ energie doprovázená příslušným dokladem o původu.
  • Topná energie bez fosilních paliv: Kde je to možné, čerpáme topnou energii ze zdrojů šetrných k životnímu prostředí, zejména ze systémů dálkového vytápění. Naše sídlo v Mnichově – které zároveň představuje naši největší kancelářskou budovu – získává dálkové vytápění od místní energetické společnosti. Naše nová laboratoř v Garchingu, která zahájila provoz v roce 2013, je vytápěna pomocí dálkového vytápění od místního poskytovatele geotermální tepelné energie. 
 • Poctivá práce a ekonomický růst

  Slušná práce a ekonomický růst

  • Naše aktivity v oblasti udržitelnosti s ohledem na „zaměstnance“ se zaměřují na následující oblasti: nábor, odměňování a benefity, dlouhodobé školení a rozvoj, řízení rozmanitosti, rovnováha mezi prací a volným časem a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
 • Udržitelná města a komunity

  Udržitelná města a komunity

  • E-mobilita: Na různých místech v Německu mají zákazníci a zaměstnanci k dispozici nabíjecí místa pro elektromobily. Jako průkopníci elektrické mobility se snažíme utvářet budoucnost osobní mobility. 
  • Ozeleňování střech: Po rekonstrukci a rozsáhlém ozelenění je nyní střecha sídla naší skupiny v Mnichově domovem tří včelstev. Projektu se nyní účastní více než 30 amatérských včelařů z celé skupiny, kteří se starají o včely ve svém volném čase. Podporu a odborné znalosti jim poskytuje zkušený včelař, který jim pomáhá. Do konce roku 2020 včely vyprodukovaly kolem 400 sklenic medu. Med byl prodán zaměstnancům v rámci společnosti a výtěžek navýšený o dar od samotné společnosti putoval do mnichovské pobočky neziskové dětské nadace „Die Arche“, která podporuje sociálně znevýhodněné děti a mládež. 
  • Životní prostředí: Usilujeme o to, aby byly naše vlastní obchodní aktivity co nejekologičtější a abychom minimalizovali negativní dopady na životní prostředí. Za tímto účelem se snažíme systematicky sledovat pozitivní a negativní dopady společnosti TÜV SÜD na životní prostředí, vyvíjet cíle a opatření na podporu ochrany klimatu a životního prostředí v rámci společnosti a úspěšně je implementovat v nadcházejících letech. 
  • Emise skleníkových plynů vypracované pro všechny společnosti TÜV SÜD: Protože spotřeba energie a související emise CO2 tvoří většinu naší ekologické stopy, naše aktivity v oblasti ochrany klimatu se také zaměřují právě na tento aspekt. Naše sledování skleníkových plynů zahrnuje více než polovinu všech zaměstnanců po celém světě. Shromáždili jsme příslušná data v souladu s protokolem GHG a normou ISO 14064-1. Naším cílem i nadále zůstává shromažďování mezinárodních dat. 
  • Efektivita: Již před mnoha lety jsme začali prosazovat programy zvyšování efektivity a modernizace správy budov a od té doby v těchto oblastech důsledně a cíleně zavádíme příslušná opatření. Renovační opatření považujeme za příležitost k optimalizaci energetické účinnosti a ekologické kompatibility stávajících budov. Například během renovace střechy sídla naší skupiny jsme instalovali vylepšenou izolaci a doplnili rozsáhlou ekologizaci, která představuje další příspěvek k ochraně životního prostředí a klimatu.
 • Žádný hlad

  Nulový hlad

  • TAFELN – Potravinové banky pomáhající potřebným v Německu: Každý den se v Německu vyhodí mnoho tun zcela poživatelných potravin – a mnoho lidí zde zároveň žije v chudobě. Die Tafeln, charitativní organizace, která působí po celém Německu, se snaží tuto žalostnou situaci zvrátit. Její dobrovolníci shromažďují vyhozené potraviny bezchybné kvality, které by jinak byly určeny k likvidaci, a rozdávají je lidem v nouzi. V roce 2020 společnosti skupiny TÜV SÜD podporovaly činnost organizace Tafel Deutschland jako zastřešující organizace a také činnost regionální potravinové banky Fildertafel ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.
 • Dobré zdraví a duševní pohoda

  Dobré zdraví a pohoda

  • V roce 2020 poznamenaném pandemií jsme dále zesílili svou podporu iniciativ pro zlepšení situace nemocných v nouzi a dobrovolnické práce. Projekty s úzkými vazbami na naši roli ve společnosti jako poskytovatele technických služeb navíc i nadále tvoří ústřední pilíř sociální angažovanosti společnosti TÜV SÜD.

 • Rovnost pohlaví

  Rovnost pohlaví

  • Charta rozmanitosti: Jsme přesvědčeni, že rozmanitost výrazně přispívá k úspěchu společnosti TÜV SÜD a že společnosti s rozmanitou pracovní silou jsou úspěšnější při řešení demografických a ekonomických výzev. Na důkaz uznání a podpory této rozmanitosti podepsala společnost TÜV SÜD Chartu rozmanitosti a připojila se tak k největší německé podnikové iniciativě na podporu rozmanitosti. Podmínky této charty jsou zaměřené na vytvoření pracovního prostředí bez předsudků. Všichni zaměstnanci musí být respektováni bez ohledu na své pohlaví, národnost, etnický původ, víru, přesvědčení, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci nebo identitu. Více informací naleznete zde
  • Síť žen: Síť žen je lokální iniciativa, která podporuje rozvoj zaměstnankyň v rámci společnosti TÜV SÜD. Tato síť, kterou iniciovala skupina žen odhodlaných bojovat za práva ostatních žen v rámci organizace, má podporu několika místních velvyslankyň. Nabízí ženám a mužům v celé organizaci celou řadu iniciativ včetně mentoringu, koučování, sociálních sítí, školení a externích sítí s podobně smýšlejícími lidmi. Více informací naleznete zde.   
 • Dostupná a čistá energie

  Dostupná a čistá energie

  • Solární energie: Zavedení vlastní výroby energie a omezení spotřeby elektřiny z externích zdrojů bylo cílem nového fotovoltaického systému s výkonem přibližně 94 kW, který byl uveden do provozu v létě 2020 v laboratoři elektromagnetické kompatibility (EMC) společnosti TÜV SÜD v bavorském městě Straubing. 
  • Zelená energie: V roce 2020 bylo 86 % energie využívané společností TÜV SÜD v Německu „zelená“ energie doprovázená příslušným dokladem o původu.
  • Topná energie bez fosilních paliv: Kde je to možné, čerpáme topnou energii ze zdrojů šetrných k životnímu prostředí, zejména ze systémů dálkového vytápění. Naše sídlo v Mnichově – které zároveň představuje naši největší kancelářskou budovu – získává dálkové vytápění od místní energetické společnosti. Naše nová laboratoř v Garchingu, která zahájila provoz v roce 2013, je vytápěna pomocí dálkového vytápění od místního poskytovatele geotermální tepelné energie. 
 • Poctivá práce a ekonomický růst

  Slušná práce a ekonomický růst

  • Naše aktivity v oblasti udržitelnosti s ohledem na „zaměstnance“ se zaměřují na následující oblasti: nábor, odměňování a benefity, dlouhodobé školení a rozvoj, řízení rozmanitosti, rovnováha mezi prací a volným časem a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
 • Udržitelná města a komunity

  Udržitelná města a komunity

  • E-mobilita: Na různých místech v Německu mají zákazníci a zaměstnanci k dispozici nabíjecí místa pro elektromobily. Jako průkopníci elektrické mobility se snažíme utvářet budoucnost osobní mobility. 
  • Ozeleňování střech: Po rekonstrukci a rozsáhlém ozelenění je nyní střecha sídla naší skupiny v Mnichově domovem tří včelstev. Projektu se nyní účastní více než 30 amatérských včelařů z celé skupiny, kteří se starají o včely ve svém volném čase. Podporu a odborné znalosti jim poskytuje zkušený včelař, který jim pomáhá. Do konce roku 2020 včely vyprodukovaly kolem 400 sklenic medu. Med byl prodán zaměstnancům v rámci společnosti a výtěžek navýšený o dar od samotné společnosti putoval do mnichovské pobočky neziskové dětské nadace „Die Arche“, která podporuje sociálně znevýhodněné děti a mládež. 
  • Životní prostředí: Usilujeme o to, aby byly naše vlastní obchodní aktivity co nejekologičtější a abychom minimalizovali negativní dopady na životní prostředí. Za tímto účelem se snažíme systematicky sledovat pozitivní a negativní dopady společnosti TÜV SÜD na životní prostředí, vyvíjet cíle a opatření na podporu ochrany klimatu a životního prostředí v rámci společnosti a úspěšně je implementovat v nadcházejících letech. 
  • Emise skleníkových plynů vypracované pro všechny společnosti TÜV SÜD: Protože spotřeba energie a související emise CO2 tvoří většinu naší ekologické stopy, naše aktivity v oblasti ochrany klimatu se také zaměřují právě na tento aspekt. Naše sledování skleníkových plynů zahrnuje více než polovinu všech zaměstnanců po celém světě. Shromáždili jsme příslušná data v souladu s protokolem GHG a normou ISO 14064-1. Naším cílem i nadále zůstává shromažďování mezinárodních dat. 
  • Efektivita: Již před mnoha lety jsme začali prosazovat programy zvyšování efektivity a modernizace správy budov a od té doby v těchto oblastech důsledně a cíleně zavádíme příslušná opatření. Renovační opatření považujeme za příležitost k optimalizaci energetické účinnosti a ekologické kompatibility stávajících budov. Například během renovace střechy sídla naší skupiny jsme instalovali vylepšenou izolaci a doplnili rozsáhlou ekologizaci, která představuje další příspěvek k ochraně životního prostředí a klimatu.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION