Umožňujeme pokrok díky službám podnikové udržitelnosti 

Abychom umožnili pokrok v udržitelném rozvoji, pomáháme našim zákazníkům splnit závazek vůči svým zaměstnancům, zákazníkům a životnímu prostředí pomocí komplexního portfolia služeb podnikové udržitelnosti. Prostřednictvím našich služeb se snažíme vzbudit důvěru v bezpečnost udržitelných technologií a zvýšit důvěryhodnost procesů, produktů a systémů. Pokud hledáte konkrétní službu, která zde není aktuálně uvedena, kontaktujte náš tým přímo.

nefinanční reporting

ESG Nefinanční reporting

Zkratka ESG je vytvořena z anglických slov Environment, Social a Governance. Jedná se o tři klíčové oblasti, které jsou spojené s nefinančním reportingem.

Zjistit více

Zpráva o udržitelnosti

Důležitá součást firemní komunikace, díky které může společnost efektivně a cílevědomě informovat různé zájmové skupiny o svém závazku k udržitelnosti.

Zjistit více

sustainable energy

Udržitelná energie

Služby výroby, skladování a distribuce obnovitelné energie, které podporují podnikovou uhlíkovou neutralitu.

Zjistit více

new mobility

Nová mobilita

Služby, které zajišťují bezpečnost a kvalitu nových technologií udržitelné mobility, jako je e-mobilita a vozidla H², včetně jejich infrastruktury.

Zjistit více

green operations and infrastructure

Zelené budovy a infrastruktura

Služby poskytující budovy a infrastruktury, které efektivně využívají zdroje.

Zjistit více

sustainable products

Udržitelné výrobky

Služby, které pomáhají vytvářet udržitelné produkty, které přinášejí ekologické, ekonomické a sociální výhody.

Zjistit více

responsible business practices

Odpovědné obchodní postupy

Odpovědné obchodní postupy TÜV SÜD poskytují společnostem služby udržitelného řízení.

Zjistit více

carbon management

Řízení emisí uhlíku

Validační a ověřovací služby pro dekarbonizaci průmyslu.

Zjistit více

 

Při spolupráci s námi získáte:

Sustainability icon 

Holistické a interdisciplinární odborné znalosti, které jsou specifické pro váš případ použití

TÜV SÜD poskytuje kompetence v mnoha průmyslových odvětvích a oblastech souvisejících s udržitelností. Naši odborníci vám poskytnou know-how zaměřené na konkrétní případy použití. S našimi odbornými znalostmi vedeme naše zákazníky k tématům udržitelnosti a poskytujeme nezávislé ověření jejich závazku k udržitelnosti pomocí testovacích, inspekčních, auditních a certifikačních služeb.

 

Sustainability icon

Další postupy v oblasti udržitelnosti

Standardy udržitelnosti vytvářejí společné měřítko pro posouzení a ověřování dopadu úsilí o udržitelnost. Díky našim rozsáhlým zkušenostem v oblasti udržitelnosti jsou naši odborníci zváni k účasti v národních a mezinárodních výborech pro stanovování norem, aby přispěli k vývoji těchto norem. Spoluprací s námi získáte přístup k cenným informacím pro další postupy v oblasti udržitelnosti.

 

sustainability icons

Globální stopa

Kanceláře, laboratoře a odborníci TÜV SÜD se nacházejí na více než 1 000 místech po celém světě. Díky naší aktivní účasti jako zakládajících členů na iniciativách udržitelnosti v různých zemích jsme součástí celosvětového ekosystému a sítě realizující udržitelnost. Tato globální síť nám umožňuje spojovat naše zákazníky s nejlepšími znalostmi ve své třídě, ať je jejich ambice v oblasti udržitelnosti zavedou kamkoli, a přitom zachovat nezávislost a nestrannost.

 

 

 

zjistěte více o našem závazku udržitelnosti

Od roku 1866 je udržitelnost hlavním vůdčím principem TÜV SÜD. Naším posláním je zprostředkovat bezpečnější a udržitelnější ekosystém pro lidi, životní prostředí a firmy. Celé společnosti tak pomáháme vypořádat se s riziky, která jsou vlastní technologickému rozvoji, včetně potřeby stát se udržitelnější. Naše služby jsou zakotveny v udržitelnosti, pomáhají budovat důvěru a zajišťovat bezpečnost v dnešním a budoucím udržitelném rozvoji.

 

Změna klimatu je nejkritičtější výzvou pro dosažení udržitelného rozvoje v nadcházejících desetiletích.

Během summitu Organizace spojených národů (OSN) pro klimatickou akci v červnu 2019 vedoucí představitelé OSN oznámili naléhavou potřebu omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C jako reakci na globální klimatickou krizi. Aby to bylo možné uskutečnit, OSN vyzývá svět do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality.

Země na celém světě se zavazují k tomuto cíli mapováním národních hnutí. Na podnikové úrovni se společnosti potýkají s touto výzvou tak, že se zavazují k opatřením v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN. Očekává se, že udržitelnost bude v nadcházejících desetiletích řídit příběhy v podnikání a ve společnosti.

Organizace a političtí představitelé zavádějí nové rámce a předpisy, aby dosáhli národních a mezinárodních cílů snižování emisí skleníkových plynů, zatímco výrobní společnosti se zavazují k prosazování ještě ambicióznějších cílů snižování emisí ve svých specifických hodnotových řetězcích. To zahrnuje jejich vlastní výrobní procesy a zařízení, ale také dodavatele a externí poskytovatele služeb.

Abychom umožnili pokrok v udržitelném rozvoji, pomáháme našim zákazníkům splnit závazek vůči zaměstnancům, zákazníkům a životnímu prostředí pomocí holistického portfolia služeb podnikové udržitelnosti.

 

Prostřednictvím našich služeb se snažíme vzbudit důvěru v bezpečnost udržitelných technologií a zvýšit důvěryhodnost procesů, produktů a systémů.

 

Spolu s našimi partnery nabízíme klientům přizpůsobená řešení udržitelnosti v souladu se stávajícími a nadcházejícími předpisy, a to sdílením osvědčených postupů, aby byl proces přechodu co nejúčinnější, nejsnazší a s trvalým dopadem. Tím umožníme jistotu a sledovatelnost, a tedy nezbytnou nezávislou transparentnost vůči tvůrcům předpisů, vnitřnímu vedení a konečně i vůči všeobecné veřejnosti.

 

zjistěte více o onašich vlastních aktivitách v oblasti udržitelnosti. v případě dalších dotazů nás kontaktujte přímo.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION