Regulační orgány / úřady

Zajištění kontinuity dodávek energie

Zajištění kontinuity dodávek energie

Zajištění dodávek cenově dostupné, spolehlivé a udržitelné energie je nejvyšší prioritou. Vzhledem k nedávnému výraznému nárůstu nákladů na energii jsou vlády a obce vystaveny výzvě při řízení svých nákladů na energii a jejím poskytování energii uspořit.

Mezi překážky této výzvy patří nedostatečné údaje o spotřebě energie ve veřejných budovách a nedostatečné odborné znalosti pro vypracování návrhů způsobilých projektů, které vykazují přesvědčivý potenciál úspor energie. Aby bylo možné dosáhnout pokroku, je zapotřebí poradenství a přizpůsobené řešení, která mohou posunout projekty energetické účinnosti kupředu cenově dostupným a efektivním způsobem.

TÜV SÜD je partnerem pro přechod od standardizovaných fosilních paliv k alternativním nízkouhlíkovým zdrojům energie. Dekarbonizace bude vyžadovat technologický pokrok a odborné znalosti v konkrétních případech použití, a to k vytvoření nových energetických systémů, alternativních zdrojů energie založených na zelené elektřině a také čistších metod udržitelné distribuce energie a dopravy.

 

při spolupráci s námi můžete získat následující:  

Sustainability icons

Globální a přizpůsobené odborné znalosti v oboru

Naše globální síť odborníků přináší mezioborové zkušenosti z různých odvětví a konkrétních projektů. Rozumíme výzvám energeticky náročných průmyslových odvětví a regionálním výzvám při plnění specifických předpisů. Pracujeme ve vašem regionu a naše testovací laboratoře poskytují relevantní poznatky pro hlavní průmyslová odvětví.

Soulad a důvěra v energeticky účinné technologie

TÜV SÜD poskytuje bezpečné a kvalitní rámce prostřednictvím certifikace, testování a auditních služeb pro energeticky účinné technologie a inovace. Naši odborníci jsou dobře obeznámeni s mezinárodními a místními energetickými normami a mohou vám pomoci při dosahování souladu s předpisy.


Kam dále

SELECT YOUR LOCATION