Koncoví spotřebitelé

Minimalizace nákladů

Minimalizace nákladů

Ceny plynu, uhlí a elektřiny vyskočily na historická maxima. Očekává se, že tato zvýšení povedou k prudkému tlaku na růst účtů domácností za energii a povedou k širšímu riziku pro ekonomickou aktivitu, zejména v odvětvích, která jsou přímo vystavena růstu cen. Kvůli zvýšeným výdajům domácností na energie bude mnoho podniků pravděpodobně čelit dvojímu dopadu rostoucích nákladů na energii a potenciálnímu poklesu spotřebitelských výdajů.

Jak je známo, výdaje domácností ovlivňující spotřebu energie jsou mobilita, zásobování potravinami, vytápění a elektřina na provoz domácích spotřebičů. Snižování konečné spotřeby energie bylo neustále prosazováno prostřednictvím informačních kampaní pro spotřebitele, podpory účinnějších technických spotřebičů a jejich označováním pomocí štítků energetické účinnosti. Podle Mezinárodní energetické agentury má zlepšení energetické účinnosti domácností potenciál podpořit hospodářský růst a sociální rozvoj a také zvýšit konkurenceschopnost a investiční příležitosti.

TÜV SÜD je partnerem pro udržitelná řešení energetické účinnosti pro nákladově efektivní budoucnost, neboť přispívá ke snižování nákladů na energii díky široké škále energetických služeb, zahrnujících testování produktů a služeb, energetické audity a posuzování, certifikaci budov a energetické certifikáty.

 

při spolupráci s námi můžete získat následující:  

Sustainability icons

Globální a přizpůsobené odborné znalosti v oboru

Naše globální síť odborníků přináší mezioborové zkušenosti z různých odvětví a konkrétních projektů. Rozumíme výzvám energeticky náročných průmyslových odvětví a regionálním výzvám při plnění specifických předpisů. Pracujeme ve vašem regionu a naše testovací laboratoře poskytují relevantní poznatky pro hlavní průmyslová odvětví. 

 

Soulad a důvěra v energeticky účinné technologie

TÜV SÜD poskytuje bezpečné a kvalitní rámce prostřednictvím certifikace, testování a auditních služeb pro energeticky účinné technologie a inovace. Naši odborníci jsou dobře obeznámeni s mezinárodními a místními energetickými normami a mohou vám pomoci při dosahování souladu s předpisy.


Kam dále

SELECT YOUR LOCATION