Food packaging

Obaly pro potraviny

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Co je bezpečnost balení potravin?

Přísné mezinárodní a národní předpisy zajišťují integritu materiálů přicházejících do styku s potravinami, jako jsou obaly na potraviny, kuchyňské nádobí a kuchyňské spotřebiče. Aby byla zajištěna bezpečnost potravin a aby se nežádoucí látky nepřenášely na potraviny, musí výrobci dodržovat zákonné požadavky platné na více trzích.

Proč je bezpečnost balení potravin důležitá?

Bezpečnost obalů potravin umožňuje výrobcům obalů, maloobchodníkům s potravinami a výrobcům balených potravin minimalizovat riziko porušení předpisů, potenciálních zákonných závazků a nákladných stahování výrobků z oběhu. Splnění regulačních požadavků jednotlivých zemí a správné označování zároveň zlepšuje prodejnost výrobků.

TÜV SÜD nabízí komplexní služby v oblasti bezpečnosti balení potravin

TÜV SÜD nabízí mezinárodně uznávané testovací služby pro vaše obaly na potraviny. Náš globální dosah a nejmodernější laboratoře vám pomohou rychle dosáhnout sledovatelnosti a zabezpečování jakosti v celém dodavatelském řetězci. Naše odborné znalosti předpisů a odbornost v oblasti zkoušek nám umožňují zajistit, aby vaše výrobky splňovaly mezinárodní a národní požadavky včetně čínských, japonských, amerických (FDA) norem a norem EU.

Testovací služby TÜV SÜD pro produkty balení potravin

Nabízíme komplexní zkoušky pro zabezpečování jakosti, abychom zajistili, že vaše výrobky na balení potravin budou plně v souladu se všemi příslušnými předpisy. K našim službám patří:

  • Zkoušky
  • Odběr vzorků a inspekce
  • Audity a certifikace
  • Kontrola etiket a podpora při regulaci
    • Naši odborníci jsou důkladně obeznámeni s regulačními požadavky na dovoz a vývoz v jednotlivých zemích a mohou zákazníkům pomoci urychlit přístup na globální trhy

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION