Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Výtahy, eskalátory a travelátory

Zajistěte bezpečnost a dostupnost svých výtahů, eskalátorů a travelátorů prostřednictvím inspekcí a certifikací

Provozovatelé a výrobci výtahů, eskalátorů a travelátorů musí splňovat širokou škálu předpisů, norem a mezinárodních směrnic. Aby byla zajištěna pohoda a pohodlí cestujících, musí vaše organizace vzít v úvahu také otázky servisu, údržby, provozní dostupnosti, kvality a bezpečnosti a vyvážit je s potřebou řídit náklady a zachovat si energetickou účinnost.

Na dnešním pracovním trhu však může být pro podniky obtížné najít a udržet si interní odborníky potřebné k optimalizaci efektivity nákladů při současném splnění požadavků na bezpečnost a spolehlivost. S tím vám může TÜV SÜD pomoci.

Jak mohou být naše služby týkající se eskalátorů, výtahů a travelátorů prospěšné pro výrobce?

Naše odborné služby poskytují vaší firmě záruku dostupnosti a prodejnosti vašich produktů. Pomáháme výrobcům zkrátit dobu uvedení na trh a rozvíjet důvěryhodnou a spolehlivou značku. Investorům, provozovatelům a vlastníkům naše služby nabízejí podstatnou úsporu nákladů. Mezi další výhody patří:

 • Zajištění bezpečnosti a dostupnosti – prostřednictvím kvalifikovaných inspekcí výtahů a eskalátorů s využitím moderních kontrolních technologií.
 • Minimalizace rizika – s naší rozsáhlou odborností v oblasti směrnic a norem.
 • Prodloužení výkonu a životnosti výtahů a eskalátorů – prostřednictvím odborného inženýrství a nestranných poradenských služeb.
 • Úspora peněz – díky optimalizovaným řešením pro údržbu a modernizaci, která zajišťují nákladově a energeticky efektivní provoz.

Jak mohou být naše služby týkající se eskalátorů, výtahů a travelátorů prospěšné pro provozovatele?

Úzce s vámi spolupracujeme od samého začátku, abychom zajistili, že výtahy a jejich součásti budou spolehlivé a bezpečné pro použití cestujícími, a aby se zabránilo škodám, poruchám výtahů a prostojům.

Jaké služby týkající se eskalátorů, výtahů a travelátorů TÜV SÜD nabízí?

Rozsah služeb TÜV SÜD zajišťuje, že vaše technické vybavení bude splňovat bezpečnostní a zákonné požadavky, a pomáhá splnit očekávání zúčastněných stran ohledně dostupnosti. Naši odborníci jsou způsobilí zajišťovat testování, certifikaci a inspekci výtahů, eskalátorů a travelátorů na všech hlavních trzích. Náš komplexní přístup pomáhá provozovatelům a výrobcům dodržovat všechny příslušné standardy kvality a specifikace objednávek.

Naši odborníci jsou způsobilí zajišťovat testování, certifikaci a inspekci na všech hlavních trzích podle příslušné evropské směrnice pro výtahy, směrnice o strojních zařízeních, severoamerických bezpečnostních předpisů ASME, norem EN a dalších národních norem.

K našim službám patří:

 • Inspekce
  Naše kontroly výtahů a eskalátorů provádějí inspektoři eskalátorů a výtahů podle řady různých norem (např. řada EN 81) a hodnocení technické nezávadnosti podle několika národních bezpečnostních předpisů.

  Naši odborníci připravují zprávy o stavu oprav a provádějí inspekce souladu s plány a inspekce na základě standardů údržby.

  Kromě kontroly konstrukčních výkresů, schémat zapojení a pevnostních výpočtů provádíme statické výpočty a zajišťujeme ověření dokončení prací.
 • Testování, certifikace výrobků a certifikace systémů 
  Společnost TÜV SÜD je akreditována, aby mohla certifikaci výtahů a eskalátorů nabízet celosvětově, a ve všech členských zemích EU jako notifikovaný subjekt.

  Naše služby zahrnují měření energetické účinnosti a certifikaci podle VDI 4707, zkoušky funkčnosti a odolnosti proti zatížení, zkoušky ES přezkoušení typu a certifikaci vzorových výtahů a všech bezpečnostních součástí, ES přezkoumání návrhu, jakož i audit a certifikaci systémů QA.
 • Znalostní služby 
  Naši odborníci poskytují kvalifikovaná technická prohlášení založená na systému ADIASYSTEM®.

  Nabízíme znalostní služby při vytváření zpráv o hodnocení rizik, podporu při výběrových řízeních, zprávy o odpisech majetku, řízení a monitorování projektů, služby odborného pozorování, vyšetřování incidentů, zprávy expertů, studie přepravy, ověřování průběžných plateb a pomoc s problematickými instalacemi.

  Naši odborníci pomáhají operátorům kompletní řadou služeb správy údržby, poskytují technickou a obchodní podporu při přípravě dohod o úrovni služeb, zajišťují výběrová řízení na portfolia údržby, posouzení životního cyklu a prognózy rozpočtu.

Proč si pro vaši společnost vybrat naše inspekční služby týkající se eskalátorů, výtahů a travelátorů?

Jako mezinárodně zavedená značka může TÜV SÜD podporovat váš provoz v globálním měřítku. Využití naší světové reputace a odborných znalostí dokazuje váš závazek k bezpečnosti a spolehlivosti.

Naši odborníci se aktivně podílejí na vývoji evropských a mezinárodních norem. Tím je zajištěno, že jsou hluboce obeznámeni s nejnovějšími technologiemi a vyvíjejícími se zákonnými předpisy. Vyvinuli jsme také vlastní počítačový měřicí systém ADIASYSTEM®, který poskytuje přesné a spolehlivé výsledky pro měření nahrazující zátěž.

PROHLEDAT

TÜV SÜD'S LIFT SAFETY TESTING FOR TALL BUILDINGS
Bílá kniha

Safely reaching new heights.

Gain an overview of the lift safety standards worldwide.

Learn more

Building Information Modeling
Bílá kniha

Building Information Modeling (BIM)

The development and benefits of BIM and how to implement it.

Learn more

Geometry of Buildings
Příběhy

Geometry of Buildings

Can geometry be the key driver to sustainable construction?

Learn more

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
Bílá kniha

Energy efficiency in developing cities

Understand the challenge of energy security in developing regions, how TÜV SÜD can help manage energy savings.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa