Technická dokumentace

Technická dokumentace

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co je technická dokumentace?

Kvalitní technická dokumentace je nezbytným předpokladem pro zajištění bezpečného provozu kolejových vozidel. Dokumentace je nezbytnou součástí všech fází celého životního cyklu produktu od návrhu a podrobného vývoje až po provoz a údržbu. Ve vzájemném vztahu mezi výrobcem a provozovatelem musí být řešeny různé potřeby dané odlišnými normami a požadavky souvisejícími s projektem. Ve většině případů jsou informace týkající se produktu a jeho dokumentace základem normativních a zákonných požadavků. Technická dokumentace by měla být relevantní z hlediska bezpečnosti, informativní a určená pro konkrétního uživatele. Externí odborníci na dokumentaci mohou výrobcům a dalším poskytovatelům pomáhat při vývoji dokumentace nejvyšší kvality.

Proč je důležité dodržovat normy pro kvalitu technické dokumentace?

Příprava kvalitní technické dokumentace má několik výhod:

 • soulad se všemi předpisy týkajícími se technické dokumentace

 • podpora úspěšně fungujícího obchodního oddělení, hladký schvalovací proces, nerušený provoz a dlouhodobé vztahy se zákazníky

 • přenesení vašeho know-how do slov a obrázků, aby katalog náhradních dílů a návody k údržbě a použití zcela odpovídaly vysoké kvalitě vašich výrobků

 • využití moderních nástrojů pro strukturovanou technickou komunikaci se snadno dostupnými informacemi

TÜV SÜD je váš odborný partner pro technickou dokumentaci

Společnost TÜV SÜD má téměř půlstoletí zkušeností v železničním sektoru s rozsáhlými redakčními a technologickými znalostmi v oblasti technické dokumentace. Naše vysoce kvalifikované redakční týmy pomáhají světovým výrobcům vytvářet komplexní, smysluplnou a fakticky ověřenou technickou dokumentaci již od fáze vývoje vozidla nebo produktu. Techničtí redaktoři pracují se špičkovým vybavením a se všemi potřebnými nástroji pro úpravy a grafický design.

Ve shodě s předpisy připravují naši odborníci instruktážní a informativní dokumentaci související s bezpečností pro uživatelské návody k používání nebo úplná vozidla. Dokumentace, kterou vytvářejí, je strukturovaná a přehledná se snadno vyhledatelnými informacemi. Vaše know-how se tak přenáší do zevrubné dokumentace, která odpovídá vysoké kvalitě vašich produktů.

Služby společnosti TÜV SÜD pro technickou dokumentaci v železničním průmyslu

Nabízíme následující služby technické dokumentace pro tramvaje, úzkokolejné dráhy, metro, motorové vlakové soupravy nebo železniční lokomotivy a také pro součásti vozidel:

 • vypracování příruček pro řidiče a návodů k použití na základě řídicích technologií a provozních koncepcí klientů
 • zpracování specifikací údržby, dokumentace součástí a konstrukčních výkresů do strukturované dokumentace údržby nebo návodů k používání
 • tvorba technické dokumentace v souladu s příslušnými průmyslovými normami (např. Ril 900.0503, Ril 900.0504), směrnicemi EU a dokumentačními normami (např. IEC 82079-1, směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42/EG)
 • kontrola informací pro zákazníky (DocLab) s ohledem na bezpečnost instruktáže, soulad s normami a potenciál pro optimalizaci za účelem snížení rizika odpovědnosti za vady výrobků
 • vypracování katalogů náhradních dílů v hierarchické stromové struktuře a s interaktivními prvky pomocí speciálního softwaru na katalogy náhradních dílů
 • zpracování 2D a 3D údajů a fotografií
 • vizualizace pracovních sekvencí (např. týkajících se provozních postupů a postupů údržby) pomocí počítačové animace
 • Realizace projektů v několika jazycích a koordinace překladatelských prací
 • Optimalizace rozvržení dokumentu pomocí konzistentního a jednotného formátování

PROHLEDAT

The Future of Rail Automation
Příběhy

The Future of Rail Automation

Smart mobility - facing the challenge

Learn more

The new era of rail innovation
Příběhy

The New Era of Rail Innovation

Existing trends - new challenges - adapted services

Learn more

Rail Essentials
Newslettery

Rail Essentials

Put safety at the heart of your railway operations.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION