TÜV SÜD Trust Channel

Kanál k oznámení podezření zneužívání společnosti TÜV SÜD

Kanál k oznámení podezření zneužívání společnosti TÜV SÜD

Compliance Whistleblower System: Systém na dodržování a oznamování podezření z porušování předpisů 

Za účelem získání informací o jakémkoliv porušení předpisů, jsme vytvořili internetový portál "TÜV SÜD Trust Channel", který mohou využít interní a externí strany na hlášení. TÜV SÜD Trust Channel je důvěrný a chráněný portál určený pro zaměstnance TÜV SÜD a externí zúčastněné strany, pro důvěrné, a v případě potřeby i na anonymní vyjádření obav z možného porušení předpisů.

Pochybení je také možné nahlásit přímo správní radě nebo prostřednictvím manažerů organizace pro dodržování předpisů. Zaměstnanci, kteří nahlásili takové zneužití předpisů v TÜV SÜD, jsou chráněni před sankcemi jakéhokoli druhu, pokud jsou hlášení podány v dobré víře. Kdokoliv, kdo v dobré víře nahlásí možné porušení, nemusí být v TÜV SÜD zvýhodněný. Berte na vědomí, že úmyslné nahlášení nepravdivých informací je v mnoha zemích zakázáno zákonem.

TÜV SÜD Trust Channel, jako systém dodržování předpisů, poskytuje všem zaměstnancům a externím zúčastněným stranám, bezpečný mechanismus pro ohlašování porušení předpisů vícejazyčným a anonymním způsobem. TÜV SÜD Trust Channel mohou využívat zaměstnanci a management, a také zákazníci, dodavatelé a další zúčastněné strany. Systém TÜV SÜD Trust Channel je řízen dodavatelem třetí strany. Všechna uvedená data v hlášeních jsou uchovávány v zabezpečených serverech výhradně společnosti TÜV SÜD.

Více informací týkajících se hlášení podnětů, naleznete na domovské stránce TÜV SÜD Trust Channel na zabezpečeném serveru: https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=aPpMUS&language=cze

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION