Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Provádění kovových konstrukcí podle řady norem ČSN EN 1090 a nové požadavky na výrobce

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení učeno

Výrobcům a dodavatelům kovových stavebních konstrukcí svářecím inženýrům tvůrcům projektových dokumentací stavebním společ- nostem dodavatelům služeb ve stavebnictví.

 


Obsah školení

  • požadavky na zdokumentovaný a udržovaný systém řízení výroby v rozsahu norem ČSN EN 1090–1–3
  • postup certifikace systému řízení výroby podle ČSN EN 1090–1
  • uvedeme praktické zkušenosti při certifikaci procesů sváření podle ČSN EN ISO 3834
  • obeznámíte se se zásadami navrhování ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1993 a vysvětlíme způsob zařazení kovových výrobků do odpovídajících tříd provedení
  • získáte aktuální informace z technické normalizace a legislativy (nařízení EU č. 305/2011; zbytkové normy)

 

Co Vám školení inese

Informace o legislativních požadavcích při uvádění kovových konstruk- na trh EU. Poznatky z hlediska navrhování a provádění konstrukcí

a konstrukčních dílů. Na semináři se budete mít možnost setkat s od- borníky TÜV SÜD Czech, kteří se dlouhodobě věnují certifikaci staveb- ních výrobků.

 

Rozsah školení 1 den Cena 4.200 (bez DPH)

Praha 6. 5. 2021

Přihláška na školení

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa