SA 8000 - společenská odpovědnost

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Vrcholovým manažerům společností manažerům CSR a SA 8000 manažerům jakosti pracovníkům v oblasti H&S a pracovního práva - pracovníkům odpovědným za zavádění a udržování systému SA 8000.

 

Obsah školení

  • společenská odpovědnost – pojmy, principy
  • měření společenské odpovědnosti – výběr norem
  • vznik a účel standardu SA 8000
  • výklad požadavků SA 8000
  • role zainteresovaných stran
  • vazba mezi požadavky SA 8000 a zákonnými předpisy ČR (zákoník práce, související legislativa)
  • kompatibilita s ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
  • SA 8000 – činnosti při auditu, příklady neshod

Co Vám školení inese

Získáte povědomí o principech CSR, obsahu standardu SA 8000

a udržování systému sociální odpovědnosti podle SA 8000, vazbách se systémy řízení podle norem ISO. Seznámíte se s praktickými zkušenost- mi a problémy při aplikaci standardu z pohledu certifikační společnosti.

 

Rozsah školení 1 den Cena 4.200 (bez DPH)

Praha  24.01.2023

Brno 05.06.2023

                                                                                                   Přihláška na školení

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION