Systém managementu bezpečnosti potravin - Interní auditor

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Všem, kteří chtějí „zabít dvě mouchy jednou ranou“ nechtějí certifikaci podle IFS/ BRC, ale zvažují alternativní systémovou certifikaci podle mezinárodní normy řady ISO, která je uznávaná obchodními řetězci (certifikační schéma FSSC 22000),všem zájemcům, kteří si chtějí prohloubit znalosti týkající se systému HACCP a jejich aplikace v praxi

 • všem certifikovaným společnostem podle HACCP, které potřebují zavést a implementovat požadavky nové normy (Věstník Mze č. 2/2010)
 • všem, kteří potřebují informace k přechodu od normy ČSN EN ISO 9001 na ČSN EN ISO 22000 a o jejich vzájemné kompatibilitě

 

Obsah školení

 • základní právní předpisy vztahující se k potravinám
 • termíny a definice v oblasti systému kritických bodů
 • základní principy sytému HACCP
 • HACCP systém – požadavky z hlediska certifikace – Věstník MZe č.2/2010
 • rozdíly mezi požadavky Věstníku MZe č.1/2010 a Věstníku MZe č.2/2010
 • zásady SVP, SHP – požadavky na provozní prostředí
 • požadavky normy ČSN EN ISO 22000
 • praktické příklady a ukázky, nejčastější nedostatky v rámci certifikace systémů managementu bezpečnosti potravin
 • další standardy k zajištění bezpečnosti potravin v potravinářském průmyslu – ČSN EN ISO 9001, BRC IFS, GMP
 • auditování systémů managementu interními auditory dle normy ČSN EN ISO 19011
 • základní pojmy, druhy auditů a jejich základní charakteristiky
 • plánování, příprava a průběh interního auditu

   

 • požadavky na způsobilost interních auditorů – hodnocení auditorů, psychologie auditu, diskuse

 

Co Vám školení inese

Získáte znalosti potřebné pro zavádění a udržování systému kritických bodů HACCP. Seznámíte se s požadavky normy ČSN EN ISO 22000,

FSSC 22000 a rozdíly při aplikaci požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 22000 do praxe. Budete mít přehled o základních právních předpisech platných pro potravinářskou oblast.

Získáte návod pro řízení programu auditů, postupy a zásady při provádění interních auditů podle ISO 19011 a požadavků HACCP

a základní přehled a informace o standardech pro oblast certifikace

v potravinářském průmyslu (BRC, IFS, GMP a další). Dostanete základní studijní materiál, který Vám umožní vrátit se a oživit si klíčové body

v dané problematice i v budoucnosti.

Na základě absolvování školení a úspěšného zvládnutí testu Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora k provádění interních auditů nebo auditů druhou stranou (u dodavatelů) v oblasti systémů managementu bezpečnosti potravin.

 

Rozsah školení 2 dny Cena 7.500 (bez DPH)

Praha 22.–23.03.2023

Brno 29.–30.11.2023

Přihláška na školení

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION